2020. május 31. vasárnapAngéla, Petronella
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Július végéig lehet ösztöndíjra pályázni a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesületnél

2020. május 14. 09:30, utolsó frissítés: 09:30

Meghirdették a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-pályázatát.

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat.

Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően. A támogatók személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét. Egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent. Bővebb információk az Egyesület tevékenységéről a nyilasmisi.ro honlapon olvashatóak.

A pályázatokat 2020. július 31-ig várják az Egyesület postacímére: 400095 Cluj-Napoca (Kolozsvár), str. Iuliu Maniu 2/3. Pályázhat a 2019/2020-as tanévben a romániai magyar közoktatásban részt vevő, 6–10. évfolyamon tanuló, tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló szülője/gyámja.

A pályázati csomagot (felhívás, adatlap, űrlap a pályázó tanuló jellemzésére) a honlapra kattintva lehet letölteni.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a 10.00–16.00 óra között hívható 0264-531153-as és 0787-671137-es telefonszámokon vagy a nyilas_misi@yahoo.com e-mail címen kaphatnak az érdeklődők.

Kik pályázhatnak?

Pályázhatnak olyan szülők/gyámok, akiknek igazolhatóan kiváló képességű gyermeke a 2019/2020-as iskolai évben magyar nyelven tanult 6., 7., 8., 9. vagy 10. osztályban a romániai magyar közoktatásban, és teljesíti az alábbi feltételeket:

1. A család anyagi helyzete nem teszi lehetővé a gyermek továbbtanulását; az egy főre eső reális jövedelem nem haladja meg a havi nettó 650 RON-t.

2. A szülő vállalja, hogy támogatás esetén legalább érettségiig tőle telhetően biztosítja gyermeke továbbtanulását a romániai magyar közoktatásban.

3. Csak olyan tanulók szülei pályázhatnak, akiknek gyermeke legalább 8,50-es általánost ért el 6., 7., 8., 9. és 10. osztályban.

Kérjük, ne pályázzanak olyanok, akik rendezett, jó körülmények között élnek, mert ezzel visszaélnek a támogatók szándékával, és az igazán rászorulókat foszthatják meg a támogatástól.

Ne pályázzanak vállalkozók, sem olyanok, akik iparosként vagy mezőgazdasági jövedelemből biztosítani tudják családjuk megélhetését! Rájuk inkább támogatóként számítanak.

Az ösztöndíjra 6. osztályt befejezett tanulók szülei is pályázhatnak! A pályázat leírása A kedvezőtlen környezetben élő és anyagi gondokkal küszködő családok gyermekei hovatovább kiszorulnak az oktatásból, esély és támogatás híján tehetségek kallódnak el nagy számban.

Ennek veszélyét, illetve a tehetséges gyermekek támogatásának fontosságát egyre többen megértik, átérzik, így a felhívásra a világ minden részéből és

Erdélyből is sokan csatlakoztak támogatóink körébe.

Amennyiben a támogatók részéről a program számára felajánlott adomány folyamatossága lehetővé teszi, egy tanuló ösztöndíja havonként maximum 18 000 forintnak megfelelő támogatást jelent.

Az ösztöndíjat magánszemélyek biztosítják, akik személyesen is figyelemmel követhetik a támogatott tanulók tanulmányi előmenetelét, illetve a családok szociális helyzetét.

A cél az, hogy a legtehetségesebbek hátrányos helyzetük ellenére is eljuthassanak középiskolába, majd egyetemre. Ezért a pályázati úton elnyerhető támogatás a Tehetségtámogató Program keretében 7., 8., 9., 10. vagy 11. osztályban kezdődik, és amennyiben a támogatás feltételei adottak, érettségiig tart.

A támogatást a nyilas Misi tehetségtámogató Egyesület ösztöndíj-bizottsága ítéli oda a felajánlott támogatások és a pályázók számától függően, egységes értékelés alapján. A pályázókat az Egyesület levélben értesíti a döntésről.

A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, ezt követően az ösztöndíj folyósítása október hónaptól kezdődik (de szeptemberre is kiterjed), és egy évre szól.

Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik a pályázati kérelemben feltüntetett jövedelem és a család reális jövedelme között, az Egyesület kuratóriuma akár támogatási év közben is megszüntetheti a tanuló ösztöndíját.

Abban az esetben, ha a tanuló a szerződésben foglalt tanulmányi és szociális feltételeknek eleget tesz, a támogatási szerződés újrapályázás nélkül a következő évre is meghosszabbítható.

Az Egyesület törekszik folyamatosan biztosítani a havi teljes ösztöndíjat, de a személyhez kötött támogatási rendszer bizonytalanságai miatt az évi ösztöndíj teljes összegéért nem tud garanciát vállalni.

Az alapösztöndíj felét (108 000 Ft/év) azonban minden ösztöndíjas tanulónak igyekszik biztosítani. A támogatásban részesülő tanulók munkáját, tanulmányi előmenetelét és a család anyagi helyzetét az Egyesület munkatársai családlátogatások során ellenőrzik.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázat kizárólag a 2020/2021-es támogatási évre szóló pályázati adatlapon nyújtható be, amelyhez mellékelni kell az adatlap végén felsorolt dokumentumokat!

A pályázat postai úton nyújtható be az alábbi címre.

Asociaţia de Protejare a celor Talentaţi „Nyilas Misi”
400095 Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 2, ap. 3, jud. Cluj.

Kivételes esetben, amennyiben a pályázónak nincs lehetősége postai úton továbbítani a pályázati csomagot, elektronikus formában is fogadják azt a nyilas_misi@yahoo.com címen.

A hiányos pályázatokat az ösztöndíj-bizottság nem veszi figyelembe! A pályázatnak 2020. július 31-ig el kell jutnia az Egyesülethez.(közlemény)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS