2020. október 21. szerdaOrsolya
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Ferenc pápa Csíksomlyón: ez a zarándoklat Erdély öröksége

2019. június 01. 12:13, utolsó frissítés: 14:57

Update 2.: A hívek éljenzése közepette elhagyta a csíksomlyói nyerget Ferenc pápa, Jakubinyi György gyulafehérvári érsek társaságában, a pápamobilban utazva:Jakubinyi György gyulafehérvári érsek (b2) festményt ad ajándékba Ferenc pápának a szentmise végén. MTI/Koszticsák SzilárdJakubinyi György gyulafehérvári érsek (b2) festményt ad ajándékba Ferenc pápának a szentmise végén. MTI/Koszticsák SzilárdUpdate: 13 órakor a magyar himnusz éneklésével véget ért a szentmise. Videónkon éppen a hívek áldoztatása zajlik:MTI/Veres NándorMTI/Veres Nándor


Ferenc pápa, a pápák egyik legrégibb és legnemesebb ajándékát, az Arany rózsát adományozta a csíksomlyói Mária-kegyhelynek. A szentatya a csodatevő Szűzanya csíksomlyói szobrának lábához helyezte el az Arany rózsát.

1922-ig a pápák ilyen rózsát ajánlottak fel olyan személyeknek is, akiket különösen tiszteltek, de azóta ez az ajándék csak a Szűz Máriának szentelt zarándokhelyeknek jár. A pápalátogatás alkalmával a csíksomlyói kegytemplomból a nyeregbe vitték ki a több mint ötszáz éves Mária-kegyszobrot. A szobrot legutóbb a második világháború után hozták ki a templomból.

--------------------------
Ferenc pápa érkezésére szerencsésen elállt az eső is, a csíksomlyói nyeregben megközelítőleg 150 ezer ember várta és fogadta lelkes köszöntéssel. A prédikációt három nyelven is felolvasták, az olasz mellett románul és magyarul is. Természetesen a magyart fogadta a legnagyobb lelkesedés a tömeg részéről. A pápa egyébként meglehetősen fáradtnak tűnt a szentmise közben, ketten támogatták, amikor ment fel a Hármashalom-oltárhoz.

A szentatya a pápamobilból integetve érkezett fel a nyeregbe. MTI/Koszticsák SzilárdA szentatya a pápamobilból integetve érkezett fel a nyeregbe. MTI/Koszticsák Szilárd


Az eső elálltával és a pápa megérkezésével a várakozást helyét a teljes elcsendesedés vetté át. A hívők között járkálva valóban azt lehetett tapasztalni, hogy az emberek magukba mélyültek és minden figyelmüket az oltár irányába, a szentmisére irányították. Megfáradt vagy csalódott arcokat sem lehet látni a néha bokáig érő sár ellenére sem, mindenki türelemmel és átéléssel vesz részt a liturgiában.

MTI/Koszticsák SzilárdMTI/Koszticsák SzilárdÉlőben a helyszínről:
Történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelynek nevezte Ferenc pápa Csíksomlyót. A szentatya úgy fogalmazott, nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést. A csíksomlyói zarándoklat Erdély öröksége, a párbeszéd, az egység és a testvériség jele, és tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is - mondta Ferenc pápa

"...ne hagyjuk, hogy azok a hangok és sebek, amelyek az elkülönülést táplálják, megfosszanak a testvériség érzésétől" - hangoztatta a katolikus egyházfő, felidézve, hogy Szűz Mária mindnyájunknál "közbenjárt" azért, hogy így legyen.

A szentatya Csíksomlyón elhangzott homíliáját teljes terjedelmében közöljük a Romkat.ro portálról:

Isten iránti örömmel és hálával vagyok ma itt, ezen a történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová gyermekként jövünk, hogy találkozzunk égi Édesanyánkkal és hogy egymásban valódi testvérekre leljünk. Az Egyház voltaképpen tábori kórházhoz hasonlít. Ennek mintegy „szentségi” helyei, a kegyhelyek, a hívő nép emlékezetét őrzik. Ez a nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény új erőre kaphat. A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki «az Út, az Igazság és az Élet» (Jn 14,6).

MTI/Koszticsák SzilárdMTI/Koszticsák Szilárd


Ezt azonban nem akárhogyan tesszük: zarándokok vagyunk. Ti minden évben, pünkösd szombatján elzarándokoltok ide, hogy eleget tegyetek őseitek fogadalmának, megerősödjetek az Istenbe vetett hitben és a Szűzanya iránti áhítatban, akit ez a fából készült csodálatos szobor jelenít meg. A testvériség jele, hogy ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek. Az idei zarándoklat Erdély öröksége, azonban egyúttal tiszteletben tartja a román és a magyar vallási szokásokat is. Ezen a zarándoklaton más felekezetek hívei is részt vesznek, és ez a párbeszéd, az egység és a testvériség jele. Ugyanakkor felhívás az életté vált hit és a reménnyé lett élet bizonyosságának helyreállítására. Zarándokolni azt jelenti, hogy mint nép hazatérünk. Egy nép, amelynek gazdagsága a számtalan arc, kultúra, nyelv és hagyomány; Isten hívő szent Népe, amely Máriával együtt zarándokol az Úr irgalmát énekelve. Ha a Galileai Kánában Mária közbenjárt Jézusnál, hogy megtegye első csodáját, akkor minden kegyhelyen ő virraszt és ő jár közben. Nem csak szent Fiánál, hanem mindannyiunknál, hogy ne hagyjuk, hogy azok a hangok és azok a sebek, amelyek az elkülönülést és a megosztottságot táplálják, megfosszanak minket a testvériség érzésétől. Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri együttélést.


MTI/Koszticsák SzilárdMTI/Koszticsák Szilárd


Zarándokolni nem más, mint érezni a meghívást és a késztetést, hogy járjunk együtt az úton, kérve az Úrtól a kegyelmet, hogy a régi és a mostani sérelmeinket és bizalmatlanságainkat változtassa új lehetőségekké a közösség érdekében. Azt jelenti: elszakadni a bizonyosságainktól és a kényelmünktől, egy új földi életnek a keresésében, amelyet az Úr nekünk akar ajándékozni. A zarándoklat kihívás, hogy felfedezzük és továbbadjuk az együttélés lelkületét, és ne féljünk a kölcsönös érintkezéstől, találkozástól és segítségnyújtástól. Zarándokolni azt jelenti, hogy belekerülünk abba a kissé kaotikus tengerárba, amely a testvériség igazi megtapasztalásává válhat. Így, egy minden helyzetben szolidáris karavánná válunk a jövő építésének érdekében (vö. Evangelii gaudium apostoli buzdítás, 87). Zarándoklatunk során ne azt kutassuk, hogy mi lehetett volna (és nem lett), hanem inkább azt, ami ránk vár és nem odázhatjuk el. Zarándokolni annyit jelent, hogy hiszünk az Úrban, aki hozzánk jön és közöttünk van, előmozdítva és ösztönözve a szolidaritást, a testvériséget, a jó utáni vágyat, az igazságot és az igazságosságot (vö. uo., 71). Jelenti a küzdelemre való elköteleződést is, hogy azok, akik a tegnap lemaradtak, a holnap főszereplői lehessenek, viszont a ma főszereplői holnap se maradjanak hátra. Ez pedig a jövő szálainak kézműves összefonását teszi szükségessé. Íme, ezért vagyunk itt, hogy közösen mondjuk: Édesanyánk, taníts meg minket összevarrni a jövőt.

Ez a zarándoklat tekintetünket Máriára és az Isten általi kiválasztottság titkára irányítja. Mária, ez a Názáretből, Galilea egyik kis településéről, a Római Birodalom és Izrael perifériájáról származó lány igenjével képes volt elindítani a gyöngédség forradalmát (vö. uo., 88). Az Isten általi kiválasztottság titka ez, amely tekintetét a gyenge felé fordítja, hogy összezavarja az erőseket, és arra ösztönöz, bátorít minket, hogy mi is hozzá hasonlóan mondjuk ki az igenünket, hogy végigjárjuk a kiengesztelődés ösvényeit.

Aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk az úton, járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az Evangélium legyen az a kovász, amely képes áthatni mindent és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével.


Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS