2020. aug. 5. szerdaKrisztina
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Tizenkilencezer magyarral kevesebb Hargita megyében

Daczó Kati 2002. július 05. 15:01, utolsó frissítés: 15:01

Miután Adrian Nastase kormányfő zöld utat adott, csütörtökön Hargita megye prefektusa, Mircea Dusa is ismertette a megyére vonatkozó előzetes népszámlálási eredményeket. Bár a megye lakossága fogyatkozott, a lakosság #b#nemzetiségi összetétele#/b# alig egy hajszálnyit módosult.Csökkenőben az ország népessége, és a fogyatkozás alól Hargita megye sem kivétel. Az előzetes népszámlálási eredmények szerint Hargita megyében 22.315-el laknak kevesebben, mint tíz évvel ezelőtt, és a megyének most 326.020 lakosa van. Ebből 143.885-n városon, 182.135-en falvakban élnek. A megye lakosságának 84,6%-a magyar nemzetiségű akárcsak tíz évvel ezelőtt. Egyébként Hargita megye nemzetiségi megoszlása éppencsak egy hajszálnyit változott: a román lakosság részaránya az idei adatok szerint 14,1%, míg ezelőtt tíz esztendővel 14%-nyi volt. (Összességében a románság lélekszáma 3098-al, a magyarságé 19.314-el apadt.)Változatlan maradt a roma lakosság százalékos aránya is (1,2%) viszont eltűnt a közreadott kimutatásból a német nemzetiség, amely 1992-ben a megye lakosságának 0,1%-t tette ki. Más nemzetiség kategóriában 608-an szerepelnek (míg 1992-ben 524 személyt soroltak ide), és ez továbbra is az összlakosság 0,1%-t jelenti. A roma lakosság viszont szaporodott, az 1992-es adatokhoz képest szám szerint 13 lélekkel és összesen 3840-en vallották magukat romának.


Kétezerrel több nő

Néhány település lakosságszámának esetében jelentős visszaesés tapasztalható, az 1992-ben még több mint tízezres lélekszámú Balánbánya lakossága 3035 fővel, Gyergyóditró községé 828 személlyel csökkent. Csíkszereda lakossága 4376, Székelyudvarhelyé 3033-al lett kevesebb. Emelkedés csak a falvak esetében mutatható ki: Újszékely lakossága 151 személlyel, Csíkpálfalváé 55-el több mint tíz évvel ezelőtt.

Hargita megyében az előzetes adatok szerint többek között 43.275 ortodox, 212.734 római katolikus, 518 görög katolikus, 41.264 református, 577 felekezet nélküli és 55 ateista él. A közzétett adatok alapján a nők vannak többségben: számuk több mint kétezerrel meghaladja a férfiak számát. A lakosság életkor szerinti összetételére vonatkozó adatokat még nem hozták nyilvánosságra.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS