2023. március 29. szerdaAuguszta
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Ahol játékosan tanul a csemete

Kertész Melinda kérdezett:Kertész Melinda 2008. szeptember 08. 11:25, utolsó frissítés: 2008. szeptember 05. 17:10

Játszótér, jól felszerelt épület, és ami fontos: szeretetteljes környezet várja a gyerekeket. Háztűznézőben jártunk a kolozsvári Csemete református óvodában.„Zsúfolt a program, máskor nem tudtam volna fogadni” - mondja Lészai Emőke, amint a reggeli órában felvezet a kolozsvári Csemete óvoda Párizs utca 13. szám alatti épületének emeletére. A tágas, világos tantermek még szinte üresek, éppen költözik beléjük az ősz: az óvónénik és kisegítők színes papírlevél-girlandokkal díszítik a szobákat.

A nyári felújítás befejeződött, a bútorok kezdenek a helyükre kerülni: a kisasztal, a kisszék, a játékkredenc, a bababölcső. A matracos játékzugban már kényelmesen elhelyezkedett a mackó.

A falak menti polcokról még több játék kandikál ki, az ablak alatti polcon ceruzatartókban meghegyezett ceruzák várják, hogy a gyerekek színes képeket fessenek velük.

Lészai Emőke: – Ezelőtt 11 évvel, látva az állami óvodai helyzetet, úgy gondoltuk, valami újat kellene létrehozni. Nemsokára a református egyház beleegyezésével és jogi ernyője alatt felekezeti intézményként el is kezdett működni az óvoda. Tavaly a református egyház megvonta a támogatást, ezért az óvodának önállósulnia kellett - nem tartozunk már az egyház fennhatósága alá.


Milyen pedagógiai módszert alkalmaznak?

– Bele kell illeszkednünk a nemzeti kerettantervbe, ezenkívül keresztény pedagógiai módszerrel tanítunk, mégpedig játékkal és mesével.

Milyen keresztény-pedagógiai oktatási felkészültséggel rendelkeztek a pedagógusok?

– Egy ideig rengeteg konferenciát és továbbképzést szerveztek Magyarországon a református óvodákban, az Országos Református Tanáregyesület lehetővé tette számunkra, hogy részt vehessünk ezeken a továbbképzéseken.Azóta is szinte minden évben szervezett kereszténypedagógiai tanfolyamokat a református egyház, de részt veszünk minden olyan továbbképzésen is, amit itt Kolozsváron tartottak meg. Minden lehetőséget megpróbálunk kihasználni.

Mit tanulnak a Csemete óvodában a gyermekek?

– Inkább játszanak, nem tanulnak. A tanulás is játékos formában történik. Úgy gondolom, hogy a vallásoktatásban nem a dogmatika a fontos, hanem a dolgok történetisége. Nagyon sok kézműves tevékenység kapcsolódik a történetekhez: például Noé története tanulásakor papírállatokat hajtogatnak a gyermekek.


Egy picit ijesztőnek tűnt számomra az óvoda honlapján feltüntetett tanterv: matek, magyar, angol, környezettan, román és még sok más tantárgy anyagát kell a gyermekeknek elsajátítaniuk...

– Azért van ez így, mert a nemzeti tantervnek meg kell felelni: anyanyelvi oktatást kell tervezni, a matematika vagy a környezettan oktatását, de a társadalmi, illetve a művészeti nevelést sem lehet kihagyni.


És ehhez ugye még a román nyelv is hozzáadódik. Azonban kénytelenek vagyunk ezekben a tevékenységi területekben mozogni. Hogy miként szervezi meg, és hogyan építi bele a saját tantervébe, illetve az óvoda tantervébe a nemzeti tanterv előírásait az óvónő, az a saját leleményességén múlik.

Hogyan zajlik le például egy matekóra?

A gyerekek tudják, hogy naponta milyen tevékenység folyik. Ez azért jó, mert lelkileg felkészülnek arra, hogy kötött tevékenységen kell részt vegyenek. A gyerekek a teremben körbe ülnek, és az óvónő úgy vezeti fel a leckét, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését.

Nagyon sokat manipulálunk az eszközökkel: például ha idomokat tanulnak a gyerekek, akkor megfogdossák a háromszöget, vagy Kör-Katának az országába érkeznek. Mindent játékos formában tanulnak meg. Persze van gyakorlás, és a visszajelzéseket is elvárjuk.

Az angolórákat is játékosan tartjuk. Az óvodának az volt az erőssége, hogy szinte minden évben volt angol önkéntesünk, aki minden nap a gyerekekkel van, beszélget velük, és részt vesz a reggeli játékokban.


Ezenkívül vallásórákat, angol- és tornaórákat tartunk.


Mennyire tudnak az óvodások megbirkózni a rengeteg figyelmet és türelmet igénylő tantervvel? Mennyire túlterhelő számukra a zsúfolt program?

Az iskola előtt álló csoportnak naponta három tevékenységen kell részt vennie, és ezt nagyon nehéz megvalósítani. A harmadik tevékenységnek mindenképpen mesének kell lennie, vagy az óvónőnek úgy kell terveznie az órát, hogy a gyerekek figyelmét leköthesse. Úgy gondolom, hogy időnként lehetne lazítani a programon, és nyugodtan rá lehetne bízni a gyerekekre a tevékenység megválasztását.


Hogyan kezelik azokat a helyzeteket, amikor már nem lehet egyik-másik gyerekkel bírni?

Azt gondolom, hogy nem a fenyítés a legfontosabb nevelőeszköz. Úgy gondolom, hogy minden gyermeknek van egy érzelmi tartálya. Ha megtöltjük ezt az érzelmi tartályt szeretettel, érintéssel, simogatással, akkor sokkal kevesebb esetben kerül sor fegyelmezésre.

De ha egy gyerek csintalan, akkor a tantermen belüli elkülönítéssel próbáljuk jobb belátásra bírni. Leültetjük egy székre, és arra buzdítjuk, hogy gondolkozzon el azon, hogy szabad-e a másik gyereket bántani.


Nyilván léteznek bizonyos társadalmi szabályok, amelyeket már a gyermeknek is be kell tartania.

Különben próbáljuk hagyni, hogy a konfliktusokat egymás között oldják meg a gyerekek, csak akkor lép közbe pedagógus, ha eldurvul a helyzet.

Létezik olyan tevékenység, ami nem az óvoda területén zajlik?

Nagyon sok plusz tevékenységünk van. Hétfőnként játszóházba mennek az óvodásaink, ahol fogyatékos gyerekekkel játszanak együtt. Emellett sokat járunk postahivatalban, tűzoltóságon, csokoládégyárban, pékségben, vagyis olyan helyeken, amelyek látogatása segít a gyerekeknek abban, hogy jobb rálátásuk legyen a környezetükre.

Jelenleg hány csoportban és hány gyerek jár a Csemete óvodába? Más felekezetű gyerekek is járnak ide?

Van két bölcsődés, egy kis és egy nagy csoportunk. 63 gyerek jár hozzánk, ennek körülbelül a fele református. Nem kizáró ok, hogy felekezeti az óvoda. Végső soron azért íratják hozzánk a gyerekeket a szülők, mert megbíznak az óvónőkben és az oktatásban.


Biztosít-e az óvoda meghosszabbított programot, ha esetleg a szülők későig dolgoznak?

Az óvoda hosszú és rövid programmal működik, a szülő azt választja, ami számára a legmegfelelőbb. A program reggel nyolctól délután ötig tart. Hétvégéken néha szülinapot szervezünk.


A Csemete óvoda nyáron is működik. És ha jól értettem, akkor a nyári óvoda összekapcsolódik a víz fogalmával is...

Úgy gondolom, hogy egy tanév után, pláné, mikor olyan jó meleg van, valami mást és izgalmasat kell nyújtani a gyereknek is: valami olyasmit, amit a szülővel tevékenykedne, ha a szülő szabad lenne. Ezért ebben a periódusban sokkal több kirándulást szervezünk, mint év közben, vagy úszótanfolyamra visszük a gyerekeket. Nagyon sokan járnak hozzánk nyáron is.


Augusztusban az óvodásokat egyáltalán nem tudjuk fogadni, mert ilyenkor kapja ki a szabadságát a három óvónő és a két felügyelő, és ugyancsak ekkor végezzük a felújításokat is.

Felszerelésre miből telik?

Mivel ez egy magánóvoda, a szülő tandíjat fizet. Ebből az összegből elkülönítünk egy részt felszerelések vásárlására. Ezenkívül pályázunk, ezekből az alapokból fejlesztjük az óvodát.

Az a szomorú tényállás, hogy a magán tanintézmények minden állami támogatástól elesnek, amit nem tartok helyesnek, mivel ugyanolyan adófizetők ezek a szülők is, mint azok, akik állami intézménybe járatják gyermeküket.

Ezeknek a gyermekeknek is járna a fejkvóta, amit annak az óvodának kellene megkapnia, ahova a gyerek jár.


Mekkora a tandíj?
250 lejt kell fizetniük a rövid programos gyerekek szüleinek, a hosszú program étkezéssel együtt 500-600 lej között ingadozik, mert korcsoportonként és elfogyasztott ebédenként, uzsonnaként változik az ár. Az óvodának saját konyhája van, itt főzünk.


Beleavatkozhat-e a szülő az étrend kialakításába?

Igen, megtehetjük azt, hogy kérésre külön főzünk egyik vagy másik gyereknek. Az óvoda működése óta ez csak kétszer fordult elő. Egyszer egy adventista anyuka kért meg, hogy ne etessük disznóhússal a gyerekét. Így amikor disznóhúst készítettünk el, mindig gondoskodtunk arról, hogy egy adag csirkehúst vagy szóját is főzzünk.


A többgyerekes szülők kapnak árengedményt?

Igen. Ettől az évtől kezdődően létrehozunk egy bizottságot, aki év elején megszavazza, hogy melyik gyerek kap ösztöndíjat. Az ösztöndíjat holland támogatásból próbáljuk megszerezni, azonban nem fedezi, csak kipótolja a tandíjat.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS