2021. október 25. hétfőBlanka, Bianka
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

AZ ORTODOXOK

dosszié 2002. január 04. 11:36, utolsó frissítés: 11:36

Románia lakosságának 87%-a ortodox -- a romániai folyamatok megértése ebből kifolyólag lehetetlen az ortodox vallás spiritualitása nélkül. Összeállításunk sok szempontú bevezetés az ortodox vallásba és az ortodox társadalomba.
TÖRTÉNELMI SZEMPONTBÓL

A nagy egyházszakadás

A XI. század közepén kiéleződtek az ellenétek, amikor a Dél-Itáliában lakó görögöket, akik a keleti egyházhoz tartoztak, arra kényszeríttették, hogy a latin, azaz római előírásokat kövessék. Válaszul a konstantinápolyi püspök-pátriárka az ottani itáliaiaktól megkívánta a helyi, azaz görög szokások elfogadását. Mivel ezt a latinok megtagadták, 1052-ben bezáratta a konstantinápolyi patriarchátus területén található latin szertartású templomokat. A következő évben ugyan már a római pápához írt levélben egyezkedő tárgyalásokat javasolt, ezek azonban nem vezettek eredményre.
>> továbbA Román Ortodox Egyház

Az erdélyi ortodoxok, amíg Erdély önálló fejedelemség volt, ha nem is a többi vallással egyenrangúan, de megőrizték hitüket, különállásukat. Amikor azonban Erdély a 17. század végén Habsburg-uralom alá került, a gyulafehérvári ortodox metropolita is csatlakozott Rómához. III. Károly és Mária Terézia görög katolikus püspökségeket alapított, melyeket a római pápa is kanonizált. A Rómához való csatlakozás fejében a korábbi ortodoxok megtarthatták templomaikat, lényegében a régi rítus szerint végezhették szertartásaikat, a papok, a püspökök és szerzetesek kivételével, házasságban élhettek, a szertartásokat pedig nemzeti nyelven végezhették. >> tovább


KULTÚRA

Az ortodox templom

Szinte mindig keleteltek, azaz a bejárat nyugati, a szentély pedig keleti oldalon volt - az elvtől időnként az építkezési lehetőségek miatt el szoktak tekinteni. A tradíció szerint viszont, a hívek a templomban arccal kelet felé vesznek részt a szertartásban. A templom belseje három fő részre oszlik: előcsarnokra, hajóra és szentélyre, amelyet oltárnak is neveznek - a nyugati egyházban csak magát az oltárasztalt szokás oltárnak nevezni, viszont a keleti egyházban az oltárnak azt a részét is, ahol az oltárasztal van. A tradíció szerint, a templomnak három ajtaja van, a Szentháromságot szimbolizálva. Általában az ortodox templomok teljes belsőjét freskók és mozaikok díszítik. >> tovább

Az ikonok

A szent ikonok kultusza a hit dogmájává vált a VI. ökumenikus zsinat döntése következtében. Az ikonok a liturgia részét képezik, és különösen kiemelkedő szerepük van azért is, mert az ortodox templomokban nincsenek szobrok. >> tovább

VISZONYULÁSOK, SZEPLŐK

Lucian Susanu: Az ortodoxia világiasságáról

E cikk alapvető célja a "szimfónia" doktrínájának ortodox kritikája, annak a doktrínának, amely az Egyház és az Állam intim összefonódását támogatja. Mint a bizánci politikai teológia középpontja, ez a doktrína korszerűsített alakban fennmaradt abban az ortodoxizmusban, amely jellemző a Bizánc utáni keleti vallású országokra. Az ortodoxizmus általában azt az államot támogatja, amely képes beleszólni az egyén életébe, specifikus vallásos értékeket kényszerít rá és ezáltal az uralkodó hitvallásnak törvényes uralmat biztosít a konkurens felekezetek fölött. >> tovább

A román ortodoxia dekonstrukciója


Valószínűleg senki nem emeli majd fel azt a kesztyűt, amelyet a Provincia műhelyéből két román szerző dobott az ortodox egyház tükörsimára csiszolt arcába. Vagyis érdemes rá oda figyelni. A kritika nem valamilyen erősen frusztrált, szekus fóbiában szenvedő, románul hozzávetőlegesen gagyogó magyar csúcsértelmiségi felöl jön, hanem két román antiakademista akadémikus tollából. >> tovább

Egész falvak hagyják ott az ortodox egyházat

Az ortodox egyház túl sokat kér és túl keveset ad - ez a véleménye azoknak, akik az újprotestáns vallásokat választva elhagyják az ortodox vallást. >> tovább

Vasgárdista volt a román pátriárka

Az információ, mely szerint Teoctist atya, Románia jelenlegi pátriárkája részt vett a légiósok 1941-es januári zendülésében, évekig a titkosszolgálat (SRI) archívumaiban volt eltemetve. A Szekuritáté irattárában talált dokumentumok szerint Teoctist Arapasu pátriárka, mielőtt lepaktált volna a kommunista rezsimmel, légiós volt. 1941-ben, 26-évesen néhány pappal együtt részt vett egy bukaresti zsinagóga szétverésében. Az 1950 január 30.-i keltezésű dokumentumra Dorin Dobrincu történész akadt rá a SRI archívumában ("D" fond, 909 dosszié, 510. lap). >> tovább

Pedig "az EU a cél, nem Szodoma és Gomorra"

Emberjogi mozgalmárok ünneplik Romániában, hogy a büntető törvénykönyv már nem tiltja a homoszexuális beállítódást. Közben az ortodox egyház továbbra is az ószövetségbol kölcsönzött képekkel ítélkezik. De az ortodox egyháznak továbbra is jelentős a befolyása. >> tovább

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS