2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Aktuális pályázati lehetőségek

2001. november 13. 16:33, utolsó frissítés: 16:33


Európa Tanács és Prognózis Minisztérium
Gazdasági és szociális kohézió a humán erőforrások fejlesztésére
Prioritások: munkaerőképzés és -átképzés a munkaerőpiac-kereslet függvényében; munkaerő-foglalkoztatás aktív intézkedéseinek megerősítése a foglakoztatás növelése érdekében; a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi integrációjának támogatása.
Pályázattípusok:
Makroprojektek: legalább két megyét lefedő, regionális projektek; előnyben részesülnek a képzést biztosító, vállalkozások és szociális partnerek által közösen leadott pályázatok.
Mikroprojektek: helyi szintű projektek.
Pályázhatnak: megyei munkaelosztók, szakoktatási- és szakképzési/felnőttoktatási intézmények, kereskedelmi kamarák, szakszervezetek, helyi önkormányzatok, központi közigazgatási szervek decentralizált szolgáltatásai, egyetemek, munkáltatók, magáncégek, tanfelügyelőségek, kutatóközpontok, brókercégek, egyéb profit és non-profit cégek.
Keretösszeg: 24.650.000 euró.


Maximálisan elnyerhető összeg: 10.000--50.000 euró/mikroprojekt és 100.000--300.000 euró/makroprojekt
A támogatás mértéke: a pályáztató a projekt költségeinek 60%-át fedezi
vissza nem térítendő támogatás formájában, a fennmaradó részt saját forrásból kell fedezni.
Határidő: 2002. február 22.
Információk: Vidékfejlesztési Ügynökségek -- ADR 5 Nyugat, Temesvár, tel.: 056-19.923; ADR 6, Kolozsvár, tel.: 064-43.550; ADR 7, Gyulafehérvár, tel.: 058/818.613.
A pályázati csomag letölthető a www.infoeuropa.ro honlapról.

Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute)
Arts and Culture Network Program
A program neve: "A bridge of Understanding" ("A megértés hídja")
Cél: azoknak a szervezeteknek a támogatása, amelyek Közép-Ázsia, a Kaukázus és Mongólia kultúrájának megismertetését, bemutatását célozzák; ezen régiók közötti hálózatépítés, kommunikációs és regionális együttműködés bátorítása; az eltérő kultúrák és vallások jobb megértése, a tolerancia elősegítése.
Pályázhatnak: bármely típusú kulturális és művészeti szervezetek.
A projektek időtartama: legtöbb 6 hónap
Igényelhető összeg: 15.000 USD
Az angol vagy orosz nyelven megírt szándéknyilatkozatot és a részletes költségvetést nyomtatott és elektronikus formában a CONCEPT Alapítványhoz kell benyújtani.
Határidő: 2001. november 12.
További információk: CONCEPT Alapítvány, Bukarest, Pictor Constantin Stahi u. 14 sz., 707642, 1 kerület, tel.: 01-313.78.72 / 40-1-311.12.52,
fax: 40-1-311.12.53,
e-mail: info@concept.osf.ro.

Japán kormány -- Grant Assistance for Grassroots Projects (GGP)
Cél: olyan kis méretű projektek anyagi támogatása, amelyek közvetlenül segítenek az állampolgárokon.
Pályázhatnak: nem kormányzati szervezetek (legalább három éves tevékenységgel), kórházak, iskolák, kutatóintézetek, nonprofit szervezetek, helyi önkormányzat.
Prioritások: az egészségügy és az orvosi ellátás fejlesztése; a gimnáziumok felszereltségi fokának növelése (kivételt képez a számítógépek beszerzése); a nők társadalmi szerepének erősítése; az ivóvízhálózat fejlesztése; a speciális szükségekkel rendelkező személyek ellátásával foglalkozó intézetek modernizálása; a környezetvédelem; a kisközösségek áramellátási hálózatának kiépítése; együttműködési projektek az átképzésben.
A támogatás mértéke: 50.000 -- 80.000 USD/projekt.
Határidő: folyamatos.
Kapcsolattartó személy: Ana Maria Turculeţ, Economic and Economic Cooperation Division, Ambasada Japoniei, str. Polonă nr. 4, sector 1, Bucureşti, tel.: 01-210.97.79, fax: 01-210.02.72.

CEU ösztöndíjak a 2002/2003-as tanévre
Pályázhatnak: azok a hallgatók, akik az Oktatási Minisztérium által elismert felsőfokú oktatási intézmények utolsó éves diákjai vagy ezen intézményekben szereztek oklevelet, és akik MA, illetve PhD fokozatot kívánnak szerezni a budapesti, illetve varsói Közép-Európai Egyetemen.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a kitöltött pályázati ívet; a pályázati ívben kért esszét; a megpályázott magiszteri vagy doktori fokozattól függően két vagy három, lezárt borítékban küldött ajánlólevelet; önéletrajzot és a megjelent munkák jegyzékét; az egyetemi oklevél másolatát vagy egy igazolást miszerint a jelöltnek lehetősége van 2002. szeptemberéig megszerezni az oklevelet; a tanulmányi évek alatt elért eredmények jegyzékét.
A pályázóknak haladó szinten kell ismerniük az angol nyelvet (a beadott iratcsomók alapján kiválasztott jelentkezőknek 2002. március 9-én a Központ által rendezett TOEFEL nyelvvizsgán kell részt venniük).
Az iratcsomókat két példányban (eredeti + fénymásolat) kell benyújtani.
Határidő: 2001. december 20.
A felajánlott ösztöndíjak nagysága a felvételi eredményektől függ.
Információk: Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja, Kolozsvár, 3400, str. Ţebei nr. 21,
tel.: 064-420. 490, fax: 420.470,
e-mail:info@edrc.osf.ro, program-koordinátor: Fülöp Ágnes,
e-mail: afulop@edrc.osf.ro,
honlap: www.ceu.hu, www.edrc.ro.

Cultura 2000 -- Az öt évre (2000--2004) szóló, 167 millió euró összköltségű program célja támogatni a kulturális együttműködést elősegítő projekteket. A Cultura 2000 bátorítja a kreativitást és a mobilitást, a közönség kultúrához való hozzáférését, az interkulturális párbeszédet, valamint Európa népei történelmének ismeretét.
Határidő: egyéves lefutású projektek esetében 2001. november 15., a többéves projekteké 2001. november 30.
Információk: Románia Kulturális Együttműködési Központjánál vagy a www.eurocult.ro/cultura2000/index-cultura.htm, http:/europa.eu.int/comm/culture/c2000condition-en.htm honlapokon. A központ az európai partnerek megtalálása érdekében honlapot dolgozott ki, melynek címe:
http:/agora.mcu.es/pcc/index.htm
Kapcsolattartó személyek: Vladimir Simon -- tel.: 01-224.37.67, e-mail: simon@eurocult.ro,
Mioara Lujanschi -- tel.: 01-223.37.25, e-mail: mioara@eurocult.ro,
Alexandru Oprea -- tel.: 01-223.37.25, e-mail: alex@eurocult.ro.


Pályázati tanácsokért várjuk jelentkezésüket.
Ügyfélfogadás, tanácsadás: kedden és szerdán 11--15 óra között.
Cím: RMDSZ Ügyvezető Elnökség, 3400 Kolozsvár, Str. Republicii 60.
Telefon: 064-194.570
e-mail: negele@rmdsz.ro

Negele Enikő
pályázati tanácsadó

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS