2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Együttműködés a helyi közösség érdekében

2001. november 13. 16:56, utolsó frissítés: 16:56

Tizenkét évvel a kelet-európai államokban lezajlott rendszerváltások után, az Európai Unió közelében még mindig kérdéses, hogy a helyi közösségek számára a politikum által meghatározott közigazgatási forma és intézményrendszer az önkormányzás, a helyi autonómia elvei szerint működik-e, vagy csak mímeljük azt.
Amint a közigazgatás közelebb kerül a polgárokhoz, a szubszidiaritás elve alapján a polgárok közvetlenül részt vehetnek a helyi közügyek intézésében. Ha a polgároknak közvetlen ráhatásuk van arra, hogy miként intézzék, irányítsák a település saját közügyeit és a mindennapos szükségletek kielégítését a közszolgáltatások által, akkor beszélhetünk közösségi szellemű önkormányzásról.

A civil önkormányzás azonban nem csak politikai és szervezési kérdés. Mindenek előtt értékrendi választás és polgári magatartás. Mint ilyen szorosan összefügg az európai társadalom alakulásával. Mindebben meghatározó szerepet játszik a civil társadalom.

A közösségek életének alakítását három szféra szoros, de ugyanakkor kiegyensúlyozott együttműködése határozza meg. Ezek: a politikum, a gazdaság és a civil társadalom. Az eltelt években láthattuk, hogy a politikum és a gazdaság közti együttműködés a makrogazdasági stabilizáció érdekében elég jól fejlődött. A politikusok és az üzletemberek, beleértve a külföldi befektetőket és az ő érdekeiket képviselő nemzetközi szervezeteket is, egymásra találtak. A civil társadalom azonban mintha kívül rekedt volna az új társadalmi szerződésen. Szponzorai most is többnyire külföldi szervezetek, mintha a hazai gazdaság nem tartaná fontosnak a civil társadalom célkitűzéseinek támogatását. Ezért is tapasztalható az aprózódás, néhány nagy szervezet uralja a nonprofit piacot. Körülöttük nagyon sok apró önkéntes, illetve alacsony költségvetésű, időszakosan működő szervezet létezik. A politikum sem bánik túl barátságosan a civilekkel, hiszen a pártosodás nagy lázában igyekszik túlpolitizálni a társadalmat, és az "aki nincs velünk, ellenünk van" elve alapján gyanús szemmel lesi a függetlenkedőket.


Miért nem alakult ki stratégiai partnerség a három szféra között? Hiszen nyilvánvaló, hogy szükségük van egymásra, a társadalomnak pedig mindhárom harmonikus együttműködésére.

Egy vezércikk nem teszi lehetővé a már jellemzőnek nevezhető kóros együttműködési készség hiányának elemzését. Néhány lehetséges okot említenék csupán.

A közös érdek hiánya: Mindegyik szféra saját érdekeivel van elfoglalva. A politikus a hatalmat, a gazdaság a profitot, a civil szféra a forrásokat vadássza. Valahol elmarad a társadalmi élet, a harmónia és az emberi minőség iránti érdeklődés. Sajnos mindhárom szférát az érdekvezéreltség uralja. Ma már alig találunk -- tisztelet a kivételnek -- küldetésvezérelt civil szervezeteket. Aki tehette, bürokratizálta magát, aki nem, az "adhokratizálta" szervezetét.

Egymás és a lehetséges partnerek sajátosságainak nem ismerése: Meglepő közömbösséggel és érdektelenséggel viseltetnek a három szféra szervezetei és képviselői egymás iránt. Szakosodott az új demokrácia. A politikus politizál és versenyzik a hatalomért. Az üzletember huszonnégy órában üzletel, a piacon van, és versenytársaival küzd. A civil szféra a támogatók bűvöletében lesi az újabb pályázati kiírás megjelenését, és közben a túlélésre félretett kis tartalék pénzét számolgatja aggodalommal.

Ennyire egyszerű lenne az emberi élet teljessége? Vagy lemondtunk volna a kereséséről?

Az emberi létet nem lehet háromba szelni, és nincs értelme a társadalom ilyenszerű megosztottságának. A közösségek érzik, hogy a túlzott feszültég és a harmónia hiánya már szinte elviselhetetlen. Kirekesztettség és bizonytalanság érzése árad belőle. Ezért értékelődik fel az együttműködés, a szférák közti kommunikáció a civil önkormányzás gyakorlatában. A helyi közösség érdekei és értékválasztásai lehetnek közösek mind a politikus, mind az üzletember, mind a civil társadalom számára. A település mindennapjai egyszerűségükben és megoldásra váró nehézségeikkel megteremthetik a partnerséget a közösség, mindnyájunk életének teljessége érdekében.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS