2020. október 21. szerdaOrsolya
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Mennyire elégedettek a nagyvárosok lakói a saját településükkel?

Horváth-Kovács Szilárd Horváth-Kovács Szilárd 2020. július 28. 18:02, utolsó frissítés: 18:02

Közbiztonság, zöldövezetek, tisztaság, városvezetés, forgalom, megélhetés, digitalizáció. Mindenre rákérdeztek, és az is kiderült, kik a legnagyobb lokálpatrióták.


A PressOne tavasszal felkérte az olvasóközönségét, hogy értékelje a várost, ahol lakik. Az értékelés számos szempont alapján történt: közbiztonság, zöldövezetek, tisztaság, a városvezetés kompetenciája, forgalom, megélhetés, „okos város” és nem utolsósorban az életminőség.

A felmérést a Free Now támogatásával végezték, 9 ezer választ gyűjtöttek be, amelyből közel 6 ezer volt teljes értékű, használható válasz. Az adatokat Barbu Mateescu szociológus segítségével értelmezték, aki közismert elemzője a politikai, választási és urbanisztikai kérdéseknek – néhány éve a Kolozsvár-Bukarest vita kapcsán is megszólalt, szakmai blogja pedig itt olvasható.

A felmérés természetesen nem reprezentatív és nem objektív, viszont egy árnyalt képet nyújt arról, hogy az ország nagyvárosainak lakói hogyan értékelik azokat a településeket ahol élnek.

„A saját városról alkotott kép nagyon sokat számít, mert pontosan ez az alapja annak a döntésnek, hogy maradsz (és hozzájárulsz a fejlesztéséhez) vagy elköltözöl – esetleg az országból is” – jegyzi meg a lap.


A lakók által értékelt és rangsorolt városok Románia regionális központjai közül kerültek ki, egy-egy város került fel a listára Moldvából, Olténiából, Munténiából, Bánátból, Máramarosból, Partiumból - Erdélyből viszont négy. Az Erdélystat adataival összevetve a top10-be bekerült városok közül négy város több mint 5 százalékos magyar lakossággal rendelkezik.

10. Temesvár

Temesvár, Szent György Székesegyház. Fotó: Transindex. Temesvár, Szent György Székesegyház. Fotó: Transindex.


A bánáti régió fontos városa, amelynek magyar lakossága 5,4 százalék. Az település lakói elégedettek a zöldövezetekkel, a közbiztonsággal és az életminőséggel, viszont az értékelések szerint problémák vannak a városvezetéssel és a köztisztasággal (a legalacsonyabb pontszámot kapták a top 10-ben), illetve elégedetlenek a forgalommal is. Emellett a temesváriak szerint a városuk drága is. Mivel utolsónak került fel a listára – bár a Nyugatra tartó autópálya erős potenciált jelenhet a fejlődés fellendülésére –, könnyen megtörténhet, hogy egy következő felmérésben Arad veszi át a helyét.

9. Craiova

Craiova történelmi központja. Fotó: wikicommons. Craiova történelmi központja. Fotó: wikicommons.


A kárpátokon túli két listán lévő város egyike Craiova, ahol az emberek a biztonságot, a zöldövezetet és az életminőséget értékelték, viszont a jelzések szerint itt is gondjaik vannak a városvezetéssel, a forgalommal és azzal, hogy a városuk nem elég okos. Az olténiai településének szép régi központja van, és bár nem olyan életrevaló, mint az erdélyi városok, sokkal jobban néz ki, mint Bukarest. A főváros a listán egyébként csak a 19. helyet érte el.

8. Jászvásár

Iași, Palas tér. Fotó: wikicommons. Iași, Palas tér. Fotó: wikicommons.


A moldvai régióközpont lakói a biztonság és a zöldövezetek mellett a köztisztaságra is büszkék, de egyébre nem nagyon: a jászvásári lakók elégedetlenek a forgalommal (a legkisebb pontszán a top 10-ben), a városvezetéssel, és nekik is hiányzik a digitalizáció. Az utóbbi években jelentős átalakítások zajlottak a településen, viszont – hasonlóan Craiovához – nincs összekapcsolva az ország többi nagyvárosával, és kissé kaotikus az ingatlanpiac, és a további fejlesztésekhez szüksége van az elavult infrastruktúra felújítására és kiterjesztésére.

7. Nagybánya

Nagybánya óvárosa. Fotó: wikicommons. Nagybánya óvárosa. Fotó: wikicommons.


A máramarosi régióközpontnak 11 százalékos magyar lakossága van, és az ott élő PressOne olvasók szerint főként a megélhetési költségek, a biztonság és a tisztaság szempontjából számít jó városnak. A városvezetéssel itt is komoly problémák vannak – a polgármesternek már két folyamatban lévő korrupciós ügye is van –, illetve az előbbiekhez hasonlóan rendezetlen a forgalom, és hiányzik a polgároknak a digitalizáció (a legalacsonyabb pontszám a 10-es listán). A település fejlesztésének is hasonló akadályai vannak: nehéz megközelíthetőség, hiányos infrastruktúra.

6. Brassó

Brassó. Fotó: Constantin Barbu, wikicommons. Brassó. Fotó: Constantin Barbu, wikicommons.


Az egykori szász városnak az utolsó népszámlálás alkalmával 6 százalékos volt a magyar lakossága. A volt ipari centrumban elégedettek a biztonsággal, az életminőséggel és a köztisztasággal, de szerintük lehetne sokkal jobb a városvezetés, a zöldövezetek helyzete, továbbá a forgalom és a digitalizáció sincs teljesen rendben. Brassó viszonylag előkelő helyét annak köszönheti, hogy sikerült megőriznie a turisztikai vonzerejét, és ha tovább erősödik a vasúthálózat és lesznek befejezett autópályák, amelyek erősebben összekötik Kolozsvárral és Bukaresttel, akkor robbanásszerű fejlődésnek indulhat. Annak összes előnyével és hátrányával együtt.

5. Kolozsvár

Kolozsvár a szükségállapot alatt igazán élhető város volt. Fotó: Transindex. Kolozsvár a szükségállapot alatt igazán élhető város volt. Fotó: Transindex.


Erdély központi városára mindig is büszkék voltak kolozsváriak, az itt lakó 16 százaléknyi magyarság is. De úgy látszik, ennek lassan vége, hiszen a város a tízes lista közepére fért csak fel. Az itt lakók elégedettek a közbiztonsággal, az életminőséggel és Románia egyik leginkább digitalizált városának látják lakóhelyüket.

Viszont az értékelés szerint zavarja a lakosokat a nagy forgalom és a drága megélhetés – a top 10-es listán ez kapott a legalacsonyabb pontszámot, ami az összeállítás szerzői szerint arra utal, hogy komoly egyenlőtlenségi problémák vannak, amelyeket meg kellene oldani.

Ezzel együtt az értékelés szerint a kolozsváriak a listán szereplő városok között a legelégedettebbek a városvezetéssel. Mivel a település egyre erősebb nyugati kapcsolatokkal rendelkezik – jobbakkal, mint a főváros – megtörténhet, hogy a következő évtizedben egyféle fővárossá fejlődik, maga után vonva egy ilyen centrumváros összes lehetőségét és problémáját.

4. Gyulafehérvár

Gyulafehérvár. Fotó: trianon100.huGyulafehérvár. Fotó: trianon100.hu


A dél-erdélyi városra, amely egykor Erdély fővárosa volt és amely jelenleg is két egyház központjának ad otthont – a magyar római katolikus főegyházmegye székhelye és a román ortodox egyház erdélyi székvárosa is – a lakói jónak értékelik. Biztonságos, olcsó és élhető város a pontszámok szerint, és ezekkel a tulajdonságokkal előkelő helyett szerzett. A városvezetéssel és a zöldövezetekkel nem teljesen elégedettek, de mégsem tűnik fel egy komoly hiányosságnak.

A gyulafehérvári vár restaurálásával komoly turisztikai célponttá válhat, és ha kiépülnek a kapcsolatai olyan városokkal, mint Kolozsvár, Temesvár és Nagyszeben, vonzóvá válhat a tehetséges diplomás emberek számára és a befektetőknek – azaz a város bizakodó is lehet a jellemzés szerint, csak sikerüljön megtartani az életminőség és a megélhetés közötti egyensúlyt.

3. Târgoviște

Târgoviște, sétálóutca. Fotó: wikicommons. Târgoviște, sétálóutca. Fotó: wikicommons.


A munténiai város Gyulafehérvárhoz hasonlóan jól szerepelt, az előnye abból származik, hogyha lehet még annál is olcsóbb a megélhetés – ami ezek szerint a romániai városlakók számára döntő kérdés lehet. Târgoviște hátrányai között a digitalizáció hiánya és a zavaró forgalom kerül szóba. Ugyanakkor a várost nem érinti egyetlen autópályaterv sem, így megjelenik az a kockázat, hogy a fiatalok el fognak onnan költözni, és a település elöregszik. Viszont lehetőségei is vannak: a régió turisztikai központja lehet.

2. Nagyszeben

Nagyszeben óvárosa. Fotó: wikicommons. Nagyszeben óvárosa. Fotó: wikicommons.


A jelentés szerint nem véletlen, hogy dobogós város lett Nagyszeben, mivel gyakorlatilag az első romániai város volt, amely rendbe szedte a történelmi központját, és egy európai várossá fejlesztette magát. Kiemelkedően magasra értékelték a lakói a közbiztonságot, az életminőséget és a köztisztaságot, és megyeközpontokra jellemzően itt sincsenek kiegyezve a forgalommal, a városvezetéssel, illetve a megélhetési költségekkel. Viszont az elégedetlenséget mérő értékeléseik lényegében megegyeznek azokkal a számokkal, amelyek a rosszul szereplő városok esetében az elégedettséget fejezik ki – emeli ki a cikk, ezért a második legjobbnak értékelt város lett a listán. A település nagyon jó helyen van, gyakorlatilag a történelmi régiók egyik csomópontja, ami a vasúti és úthálózatot illeti, nemzetközi repülőtérrel és jelentős turisztikai potenciállal is rendelkezik. Így Nagyszeben továbbra is egy vonzó, modern város, amelyben nem jelenik meg a sok romániai településre jellemző stressz.

1. Nagyvárad

Nagyvárad, városháza. Fotó: Marculescu Eugen Iancu, wikicommons. Nagyvárad, városháza. Fotó: Marculescu Eugen Iancu, wikicommons.


A partium központjának lakói – ahol 24 százaléknyi magyarság él – városukat minden szempontból nagyra értékelték: jó az életminőség, a városvezetés és a közbiztonság. A legmagasabb pontot a városvezetés kapta, ami azért fontos, mert enélkül hiába van egy településnek sok előnye, azok nem tudnak érvényesülni. A város gyengébb oldala a forgalom és a megélhetési költség, mint a hasonló nagyvárosok esetében, viszont ebből a szempontból is jobban szerepelt a többi régióközpontnál.

A nagyváradi eredmények egy eleven, élő, aktív lakóközösségről árulkodnak, amelynek nagyon jó összeköttetései vannak Nyugattal, a városvezetés mentalitása korszerű, amelynek sikerült a gazdasági fejlődést az élethő, polgári városképpel összhangban tartani.

A jellemzés kiemeli, hogy ebben az esetben objektíven is ellenőrizhető valóságalapja van az értékelésnek, amelyet kiegészít és megjelenít a lakók elégedettsége: míg a többi értékelésnél az emberek a hangsúlyt arra helyezték, hogy városukban melyek a problémák, Nagyvárad esetében más mentalitás domborodott ki: az, hogy a nagyváradiak miért szeretik és büszkék a városukra.

Az első 20 város (az elért pontszámokkal együtt) a következő:
1. Nagyvárad 4,45,
2. Nagyszeben 3,97,
3. Târgoviște 3,84,
4. Gyulafehérvár 3,77,
5. Kolozsvár 3,75,
6. Brassó 3,74,
7. Nagybánya 3,31,
8. Jászvásár 3,26,
9. Craiova 3,08,
10. Temesvár 3,03,
11. Arad 2,96,
12. Galac 2,91,
13. Suceava 2,84 és Brăila 2,84,
14. Pitești 2,78,
15. Bakó 2,73,
16. Ploiești 2,66,
17. Marosvásárhely 2,61,
18. Konstanca 2,57,
19. Bukarest 2,50,
20. Lugos 2.22.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS