2020. aug. 14. péntekMarcell
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Északkeleti nyelvjárás: közel a köznyelvhez?

összeállította: D. L., G. L. 2011. december 08. 16:54, utolsó frissítés: 17:56

Melyik városunkban mondják a legszebben, hogy "előzően igénybe vett kocsik"? A nagykárolyi/szatmári, a zilahi és nagybányai #i#koucsit#/i# is meghallgathatjuk.


Már tudjuk, hogy csábítanak vagy adnak útbaigazítást a kólozsváriakés a szángyörgyiek. Ebben a részben annak jártunk utána, hogy Nagykárolyban mi a szíp. Nyelvjárás-sorozatunkban a megszokottól eltérően nem a vidéki, hanem a városi kiejtést teszteljük.

A romániai magyar nyelvjárások atlaszán négy nagytáj különíthető el: a moldvai csángó, a székely, a mezőségi és a több nagy régióra oszló Partium, valamint Bánság. A sorozatunk korábbi részében már megismerkedhettünk a székely és a mezőségi nyelvjárással.

A történeti Erdély és a mai országhatár közötti sávban található nyelvjárások közül most az északkeletivel foglalkozunk. Mivel az országhatár sem nyelvhatárhoz, de még a nyelvjárási határhoz sem igazodik, az északkeleti régió a határon átnyúlik Magyarországra. A centrum felől nézve a magyarországi nyelvjárások keleti nyúlványai, folytatásai.galeria_4138.jpg
fotó: geolingua.elte.hu

Négy ország - Magyarország, Szlovákia, Ukrajna és Románia - határain átnyúlva találjuk az északkeleti (Erdélyből nézve: északnyugati) nyelvjárási régiót. Ennek keleti határa a történeti Erdély határa, tehát hozzátartozik Szatmárnémeti, Nagykároly és környéke, a Szamoshát magyar nyelvi változata, Szilágy északi, tövisháti része, a volt Máramaros megye helyi, szigetszerűen elhelyezkedő nyelvjárásai. Az északkeleti nyelvjárás a rá jellemző egyetlen e fonémában és egyebek tekintetében is

közel áll a köznyelvhez.

Általánosak a záródó kettőshangzók: dóugozik, főüd, és általános az í-zés is: nígy, míz. Itt is általánosak a zártabb lú, kű, bű, lű, szű-féle alakok, ragokban -búl/-bűl, -rúl/-rűl, -núl/-nűl (családi ragként '-éktól' jelentésben). Alaktani jelenségként tűnik föl az őröl ige őür, aztán a hívott ige régies hítt, hivutt alakja. A feltételes tárgyas igealak, más erdélyi nyelvjárásokhoz hasonlóan, itt is őrzi a -nók/-nők ragot: vinnőük.

Zilah


Előadja: Csepei Zsolt, színész


Nagykároly (Szatmár)Előadja: Varga Csilla, színész

Az északkeleti nyelvjárás, mint peremnyelvjárás, nyelvi környezetét tekintve szintén változatos: Kelet-Szlovákiában a szlovákkal, Kárpátalján az ukránnal, a ruszinnal váltakozik, keveredik, Máramarosban román és ukrán nyelvi környezetben szórványosodik, Nagykároly környékén még érezhető az elmagyarosodott svábok eredeti nyelvi alaprétegének jelenléte a kiejtésben és a szókincsben.

Nagybánya


Előadja: Molnár Levente, színész

A Szilágyságban pedig magyar, román és nyelvileg vegyes települések váltják egymást, és vannak olyan kisrégiók, települések is, amelyekben már végbement a nyelvcsere. A román nyelvi hatás legerőteljesebb Máramaros vidékén, de a Szilágyságban is jóval erősebb, mint az országhatár mentén.


Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS