2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

A Youth-program az önkéntesség szolgálatában

2001. szeptember 10. 15:16, utolsó frissítés: 15:16

Az Európai Unió Youth-programja 1997 óta működik Romániában, 1996 és 2000 között Youth for Europe név alatt futott, 2000-től pedig YOUTH néven. Az Európai Önkéntes Szolgálat tavaly óta jelen van Romániában, de tulajdonképpeni tevékenységet csak 2001-től fejt ki.
Az Európai Unió különböző programok révén támogatja a fiatalok tanulását. Ezek közül az egyik az Európai Önkéntes Szolgálat (European Voluntary Service -- EVS).
Legfontosabb célja az, hogy interkulturális informális tanulási lehetőségeket nyújtson a fiataloknak segítve azok szociális integrációját, aktív szerepvállalását és növelve a munkavállalók számát. Ugyanakkor célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztését, új partnerkapcsolatok kialakítását.
A Youth-program elismeri és segíti a már meglévő partneri kapcsolatokat.

Mi is tulajdonképpen az Európai Önkéntes Szolgálalat
Ez a szolgálat lehetővé teszi, hogy egy fiatal 6--12 hónapig önkéntes munkát végezzen egy másik országban. A tevékenység többoldalú lehet, de a küldő és a fogadó szervezet profiljának kell megfelelnie. Minden projektnek három szervezője van: az önkéntes, a küldő- és a fogadó szervezet, utóbbiak közül az egyik európai uniós tagszervezet kell, hogy legyen.


Az önkéntes munkának:
-- az önkéntes hazáján kívül kell történnie;
-- nonprofitnak és fizetésmentesnek kell lennie;
-- hozzá kell járulnia morálisan a helyi közösség értékeinek növeléséhez;
-- nem szabad munkahelyteremtést igényelnie.
A munka időtartama maximum 12 hónap lehet.

Ki lehet önkéntes?
A program nyitott bármely 18--25 év közötti fiatal számára, aki olyan országban lakik, ahol beindultak az önkéntes programok. Abban az esetben, ha a pályázó vízumkötelezett országból jön, az önkéntes munka ideje 6 hónapra, sőt akár 3 hétre is lecsökkenhet. Részvételi díj nincs, biztosítják az önkéntes szállását, étkeztetését, ugyanakkor egy bizonyos minimális összeget is kap, mellyel belátása szerint gazdálkodhat. Szükség esetén orvosi ellátásban is részesülhet. Általában az önkéntesnek kell felvennie a kapcsolatot a küldő, illetve a fogadó szervezettel. Az önkéntesnek részt kell vennie egy helyi projektben, és mindent meg kell tennie azért, hogy tudását a fogadó szervezet, illetve a projekt hasznára fordítsa.

Ki a fogadó szervezet?
Fogadó szervezet lehet bármely nonprofit szervezet, társulás vagy helyi hatóság. A küldő szervezethez hasonlóan, a fogadó szervezetnek is vannak kötelességei. Például a fogadó szervezetnek lehetővé kell tennie az önkéntes különböző képzéseken, az Országos Irodák által szervezett középtávú felmérő szemináriumokon való részvételét. Ezen kívül szükséges a személyes támogatás. Ez magában foglalja az önkéntessel megteremtett személyes kapcsolatokat, melyek az önkéntes integrálódását, szocializálódását segítik elő. Az újonnan érkezett mellé mentort kell állítani. A mentornak személyes, nyelvi, pedagógiai jellegű támaszt kell nyújtania az önkéntesnek. Az önkéntes bármilyen probléma felmerülésénél a mentorhoz fordulhat segítségért.

Az önkéntes nyelvkurzuson vehet részt. A helyi közösség nyelvének megértése két szempontból is fontos: segíti az önkéntes mihamarabbi integrálódását, és segíti szakmai szinten is. A fogadó szervezet köteles nyelvtanulási lehetőséget biztosítani az önkéntesnek. Íme egy példa, amely kiemeli e pontnak a fontosságát: az elsőkként elutazott romániai önkéntesek között volt egy fiatalember, aki Görögországban talált fogadó szervezetet, ám körülbelül 3 hónap után visszajött, mivel a fogadó szervezet nem biztosított nyelvtanulási lehetőséget a számára. A fiatalember semmit sem értett abból, ami körülötte történt, ezért nem tudott részt venni a szervezet tevékenységében, és bár Görögország nagyon szép ország, úgy gondolta, nem ezért ment oda.

Ki a küldő szervezet?
Küldő szervezet lehet bármely nonprofit szervezet, társulás vagy helyi hatóság. A küldő szervezetnek segítenie kell az önkéntest abban, hogy találjon egy fogadószervezetet, fel kell készítenie az ottani feladatára, elő kell segítenie az utazását (beleértve a vízum beszerzését is). Figyelnie kell arra, hogy az önkéntes legalább egy felkészítő képzésen részt vegyen. Az önkéntes munka ideje alatt állandó kapcsolatot kell tartania az önkéntessel és a fogadó szervezettel, így megelőzve az esetleges kríziseket. A kapcsolattartás további célja felkészíteni az önkéntest a hazatérése utáni feladataira. A küldő szervezetnek teljes mértékben támogatnia kell abban, hogy újra beilleszkedhessen a hazai közösségbe.

Milyen támogatást kap az önkéntességi program?
Az önkéntesprogram a társfinanszírozás elvén alapszik. Ez azt jelenti, hogy a programban résztvevők által kapott összegeknek fedezniük kell a projekt összköltségét.
Az Európai Unió bizonyos specifikus költségeket mindkét szervezetnek visszatérít. Így a küldő szervezet megpályázhatja az önkéntes útiköltségét (nemzetközi utazási jegyét), az eljárás költségeit (például: felkészítés, illetve más költségek, lásd: orvosi vizsgálat stb.) A fogadó szervezet megpályázhatja az önkéntes zsebpénzét, szállásköltségeinek fedezését (esetenként csak egy részét), az orvosi ellátását (szükség esetén), a képzések költségeit.
Az ifjúsági szervezetek, illetve az ifjúsági szférában dolgozó fiatalok számára azért rendkívül fontos ez az önkéntességi program, mert nagyon sok mindent lehet tanulni azoktól a szervezetektől, amelyekkel kapcsolatban állnak. Elsajátíthatók a pályázatírás fortélyai, megtanulhatók a feladatok leosztási módjai, és nem utolsó sorban a programoknak kulturális értékük is van.

Romániában az EUROTIN Országos Ügynökség foglalkozik az EVS-el, illetve az Európai Uniós ifjusági programokkal. Bővebb információt a következő honlapokon lehet találni: Eurotin , Europa.eu

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS