2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Az önkéntesség törvénye Romániában

2001. szeptember 10. 15:03, utolsó frissítés: 15:03

A román Parlament folyó év április 20-án elfogadta az önkéntességről szóló 195. számú törvényt (megjelent Románia 206. sz. Hivatalos Közlönyében, 2001. április 24-én), amely szabályozza a román állampolgárok (a köz- és magánjogi személyek által szervezett) nem-jövedelmező önkéntes tevékenységekben való részvételét, a polgári szolidaritás szellemében (a törvény 1. bekezdése).
A törvény értelmében az önkéntesség "az a természetes személyek (önkéntesek) által végzett, közérdeket szolgáló tevékenység, amely jogi viszony keretében zajlik, de nem ugyanaz, mint a fizetett munka- vagy a civil szerződéses viszony". A törvény szerint csak román állampolgárok fejthetnek ki ilyen tevékenységet.

Közérdekű tevékenységek azok, amelyek a következő területeken zajlanak: szociális szolgáltatások, emberi jogok, egészségügy, kultúra, művészet, oktatás, tudomány, humanitárius tevékenység, vallás, sport, környezetvédelem, közösség.
A törvény hangsúlyozza, hogy az elszigetelt, időszakos önkéntes tevékenységek, a családi, baráti és jószomszédi viszonyból fakadó tevékenységek nem sorolhatók be az önkéntes munka kategóriájába.
Önkéntes tevékenységet csak szerződéssel lehet végezni. Az önkéntességi szerződés az önkéntes, természetes személy és az önkéntességet élvező jogi személy között jön létre, melynek értelmében az előbbi "anyagi ellenszolgáltatás nélküli közérdekű tevékenység végzésére kötelezi magát".


A törvény megtiltja az önkéntességi szerződés aláírását abban az esetben, ha így a munka- vagy civil szerződés megkötését akarják kikerülni.
Az önkéntességi szerződés az alábbi jogokat biztosítja az önkéntesnek:
-- aktív részvétel a programok kidolgozásában és lebonyolításában;
-- szakmai képzettségének megfelelő tevékenység végzése;
-- az illető tevékenység természetének megfelelő munkavédelem;
-- önkéntességet igazoló okiratot;
-- a szerződésben foglaltak szerint visszakaphatja a kifejtett tevékenység költségeit;
-- kitüntetést, prémiumokat, tiszteletbeli címeket kaphat.

Az önkéntesnek végre kell hajtania a szerződésben vállaltakat, alá kell vetnie magát a jogi személy vezetőségének, kötelezettségeit nem végeztetheti el más személlyel. A szerződést 15 napos felmondási idő után lehet megszüntetni; indoklás nem szükséges. A szerződést bármelyik fél írásban benyújtott kérelme alapján újra lehet tárgyalni.
A szerződéskötés, változtatás vagy megszűnés esetében adódó nézeteltéréseket a bíróságok is megoldhatják, amennyiben nem lehetséges a barátságos rendezés.
A törvény a Hivatalos Közlönyben való megjelenésétől számított hatvan nap elteltével, vagyis június 24-én lépett életbe.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS