2022. január 23. vasárnapZelma, Rajmund
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Egyetemes nyilatkozat az önkéntességről

2001. szeptember 10. 14:56, utolsó frissítés: 14:56

A LIVE 90 párizsi konferencián az Önkéntes Munkáért Nemzetközi Egyesület (International Association for Volunteer Effort -- IAVE) kezdeményezésére az önkéntesek a LIVE 88 (Washington DC) világkonferencián kapott felhatalmazásuk alapján egyetemes nyilatkozatot dolgoztak ki az önkéntességről.
A. Preambulum
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata (1948), valamint a Gyermek Jogairól Szóló Egyezmény (1989) szellemében az önkéntesek a változó világban a társadalmi, kulturális, gazdasági és környezetvédelmi fejlődés egyik eszközének tekintik tevékenységüket, meggyőződéssel vallják, hogy "mindenkinek joga van a békés célú gyülekezéshez".
Az önkéntesség:
-- személyes indíttatású, szabad egyéni választáson alapul;
-- az aktív állampolgári és közösségi részvétel erősítésének egyik területe;
-- az egymás iránt tanúsított szolidaritásra építve gazdagítja az emberi lehetőségeket és javítja az életminőséget;


-- általában szervezeti keretek között valósul meg, legyen az akár egyéni, akár csoportos tevékenység;
-- válaszokat kínál korunk nagy kérdéseire, jobb és békésebb világ megteremtésére törekszik;
-- élénkítően hat a gazdasági életre, és ezen túlmenően új munkahelyeket teremt, és foglalkozásokat hoz létre.

B. Az önkéntesség alapelvei
1. Az önkéntesek gyakorlati tevékenységük során:
-- elismerik minden férfi, nő és gyermek egyesülési szabadsághoz való jogát (bőrük színére, vallásukra, egészségi, társadalmi vagy gazdasági helyzetükre való tekintet nélkül);
-- tiszteletben tartják minden emberi lény méltóságát és kultúráját;
-- anyagi ellenszolgáltatás nélkül ajánlják fel közreműködésüket másoknak (a kölcsönösség jegyében vagy a partnerség mellett elkötelezett önkéntes szervezetekhez csatlakozva);
-- feltárják a közösség szükségleteit, és segítik a közösségeket saját problémáik megoldásában;
-- az önkéntesség révén fejleszthetik saját személyiségüket, képességeiket, új tudást sajátíthatnak el, növelhetik önbizalmukat és kreativitásukat, és másokat is hozzásegítenek ahhoz, hogy a probléma-megoldásban aktív szerepet játsszanak;
-- növelik a társadalmi felelősségvállalás mértékét, a családi, a közösségi és a nemzetközi szolidaritás jegyében cselekszenek.

2. Az alapelvekre való tekintettel az önkénteseknek:
-- bátorítaniuk kell az egyéneket elkötelezettségeik közös cselekvés útján történő kifejezésére;
-- tenniük kell szervezetük erősítéséért, ezért teljes mértékben ismerniük kell szervezetük hosszú- és rövidtávra szóló céljait és stratégiáját;
-- vállalják a közösen meghatározott feladatok megvalósítását, és ennek során figyelembe veszik az önkéntesek személyes rátermettségét, rendelkezésre álló idejét és a reálisan elvállalható felelősség mértékét;
-- együtt kell működniük a kölcsönös megértés és a szervezet többi tagja iránti tisztelet jegyében;
-- vállalják, hogy szükség esetén képzésben vesznek részt;
-- a tevékenységük során tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik.

3. Az emberi jogokat és az önkéntesség alapelveit szem előtt tartva a szervezetek:
-- alakítsák ki az önkéntes tevékenységre vonatkozó közös élképzelésüket és stratégiájukat, és kísérjék figyelemmel, hogy a vállalt feladatok minden tekintetben megvalósulnak-e;
-- mindenkit hozzá közelálló feladatra kérjenek fel biztosítva a megfelelő képzésben való részvétel lehetőségét is;
-- rendszeresen értékeljék, és becsüljék meg az önkéntesek munkáját;
-- az önkénteseket tájékoztatniuk kell a kockázatokról, munkájuk végzésekor védelmet kell számukra biztosítani, továbbá fedezetet kell nyújtaniuk egy harmadik személynek okozott kár esetén;
-- könnyítsék meg az önkéntesség vállalását azzal, hogy az esetleges költségeket megtérítik;
-- határozzák meg, milyen feltételek esetében szűnik meg az önkéntes, illetve a szervezet vállalt kötelezettsége.

C. Nyilatkozat
A IAVE kezdeményezésére összegyűlt önkéntesek kinyilvánítják, hogy meggyőződésük szerint az önkéntes tevékenység kreatív és konfliktusrendező erő, és elősegíti, hogy:
-- tiszteletben tartsák minden ember méltóságát, az állampolgári jogok gyakorlását, az ember életkörülményeinek javítását célzó törekvéseket;
-- segítsék a társadalmi és a környezetvédelmi problémák megoldását;
-- egy sokkal emberibb és igazságosabb világ épüljön az erre törekvő nemzetközi együttműködés során.
Ezért az önkéntesek felhívják a kormányokat, a nemzetközi intézményeket, a gazdaság és a média világát, hogy csatlakozzanak hozzájuk olyan környezet megteremtése érdekében, amely világszerte támogatja minden ember hatékony önkéntes munkáját, mint az emberi és a nemzetek közötti szolidaritás szimbólumát.

Párizs, 1990. szeptember 14.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS