2021. szeptember 24. péntekGellért, Mercédesz
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Személyik a Sátán jele alatt?

S.M. 2003. február 20. 14:51, utolsó frissítés: 14:48

Az ortodox egyház az új, elektronikus személyik bevezetése ellen mozgósítja a híveit, mert azok úgymond a 666-ot, az Antikrisztus számát is magukba foglalják. Egyetlen módon menthetjük meg az üdvösségünket: ha átvételét megtagadjuk.

Az ortodox hívõknek a mindennapi életben tanácsokat adó Sfaturi ortodoxe nevû honlap hosszasan taglalja a nemzetközi vonalkódrendszer mögött rejlõ ördögi machinációkat. Legtöbbször a témában illetékesként a szentnek tartott Athos hegyen élõ görögkeleti atyákra hivatkoznak, ugyanis pár éve õk is ugyanezzel a veszéllyel néztek farkasszemet.


„A rossz forrása”


Tavaly augusztus 27.-én kereste meg a kormányt két cég, a német (Deutsche Telecom távközlési társaság érdekeltsége) részérõl, és rá két napra – ellentmondva a hagyományos romániai lassúságnak –Nastase miniszterelnök kiadta a 69-es számú sürgõsségi rendeletet, amely az elektronikus személyi kártyák bevezetésének jogi körülményeirõl rendelkezik. Újabb két nap múlva, augusztus 31.-én már a Hivatalos Közlönyben is megjelent.

Az elektronikus személyik bevezetését érintõ gyors döntés gondolkodóba ejti az óhitû keresztényeket, egyben el is borzasztja õket. A rendelet 2003 január 1-én lépett életbe, amikor a polgármesteri hivatalok meg kellett volna kezdjék az elektronikus-intelligens személyik kibocsátását. A folyamat több szakaszban zajlik le. Elsõként a megyeközpontok lakossága kap új személyit 2004 június 30-ig. A második fázisban, amely 2005 december 31-ég tart, a többi város lakossága kerül sorra, míg végül 2006 decemberéig a községekkel fejezõdik be az okmány-csere.

A 2007-re tervezetett csatlakozáskor ugyanis Románia ebbõl a szempontból is eleget kell tegyen az EU-követelményeknek. A még érvényben levõ régi személyiket párhuzamosan lehet majd használni, de legkésõbb 2006 decemberéig ezeket is le kell majd cserélni.


Mit is fog tartalmazni a „hírhedt” személyi kártya?

Egy nagyteljesítményû mikrocsipet, amely tárolja a jelenlegi személyi igazolvány adatait, a hajtásit és a szavazói nyilvántartást. Esetenként rákerülhetnek még a betegbiztosítással és a társadalombiztosítással kapcsolatos információk, valamint tulajdonosának elektronikus aláírása is.

Európában összesen három ország használ ilyen típusú azonosító kártyákat: Finnország, Olaszország és Hollandia. Az ortodox lap megjegyzi, hogy a sietõs kormányunknak hála, Románia lesz az elsõ állam Kelet-Európában, amely a Sátán jele alá kerül. És akkor beteljesedik a Jelenések Könyvének jóslata, mert ezt lépést majd a kéz és a homlok bõre alá ültetett mikrocsipek követik.


A görögök csak tudják

A rendszer óriási felháborodást váltott ki Görögországban, az EU egyetlen ortodox vallású országában, amikor 1997-ben megszületett ott is az errõl szóló kormányhatározat. A Hellén Egyház Szent Szinódusa tiltakozott, mert ezzel az ország összes polgára „megjegyeztetik a fenevad nevének a számával”. Szerintük az elektronikus személyazonosító kártyák és termékek kódjai a 666-ot számot tartalmazzák, és ezzel alátámasztják a Jelenések Könyvének bizonyos szakaszait.A szabadság alkonya címen a témáról könyvet is megjelentetett Athénban az egyik Athos hegyi szerzetes, Hrisztodisz Aghioritisz, aki szerint az elektronikus kártyákkal az állam polgárait állandó felügyelet alá helyezik, mivel nyomon követhetõek lesznek vásárlásaik, beszélgetéseik, utazásaik.

„Ahogy egykoron bekövetkezett a jövendölés, és Jézust harminc ezüstpénzért elárulták, ugyanúgy be fog következni az is, hogy olyan gazdasági rendszer fog létrejönni a Földön, amely csak akkor engedi meg a kereskedést, ha egy jelet viselsz a homlokodon vagy a kezeden, és ez ráadásul az Antikrisztus számát fogja viselni” —fejti ki könyvében a szerzetes.


A szerzetes fontosabb eszméit

egy román illetõ, Mircea Vlad vette át és fejlesztette tovább, az Apokalipszis 13. Az emberi szabadság vége címû könyvében. Vlad ebben kifejti, hogy mindegyik termék vonalkódja tartalmaz három pár, a többinél hosszabb vonalat, amelyet a számítógépek a hatos számként olvasnak le.

„Ezeket a vonalakat biztonsági karaktereknek vagy biztonsági csíkoknak hívják, a számítógép ezek segítségével ismeri fel az illetõ vonalkódrendszert. Más szavakkal, a kód leolvasásánál a gép ezeket a vonalakat ismeri fel legkorábban, és fog hozzá a termékkód elolvasásához. Ez a három biztonsági vonal adja ki dekódolva a 666-ot, vagyis a fenevad számát.”
A Román Ortodox Egyházon (BOR) belül megoszlanak a vélemények a témáról. Van akik hisznek az Apokalipszis 13-nak, mások viszont túlzásnak tartják az aggodalmakat. Nicolae Dascalu, Moldova és Bukovina mitropolitája szerint az Apokalipszis kortárs értelmezései nincsenek összhangban az isteni szándékkal, ugyanakkor elítéli a könyv rejtett Európai Unió-ellenes üzenetét. „A BOR nyitott az euroatlanti értékek felé” – teszi hozzá a mitropolita.

Az egyház nem veszi figyelembe azokat, akik mindenhol összeesküvés-elméleteket szimatolnak, és nem foglal állást minden olyan kérdésben, ami a társadalom közigazgatását illeti. Az, hogy a fenevad száma jelenik meg a kártyákon, szerintük is túlzás.

Mindezek mellett az az Athos-hegyi állítás inkább védhetõnek tûnik, mely szerint az emberi méltóság megalázásával egyenlõ, hogy az állampolgárokat az intelligens személyik eredetileg az árucikkek rendszerezésére létrehozott EAN-13 vonalkód-szabvány szerint tartják nyilván.


Mégis van kiút?

Honlapjukon az ortodoxok igyekeznek megnyugtatni a hívõket, hogy mégis van törvényes módja elkerülni a személyik átvételét. A keresztények hitbeli okokra hivatkozva megtagadhatják a dokumentum aláírását. A belügyminisztérium 2001 július 31.-én kiadott 1190-es számú belsõ utasítása ugyanis megengedi, hogy akik vallási okokból visszautasítják a személyi kártyát, azok nevére a régi típusú személyigazolványt is ki lehet állítani. A személyik cseréjekor mindehhez elég benyújtani egy kérvényt a helyi rendõrségen.

A kolozsvári Személynyilvántartóban nem is hallottak az illetõ rendeletrõl, az osztályvezetõ helyettese szerint mindenki köteles átvenni az új személyi kártyát, és ez alól semmiféle felmentés nem adható. Régi típusú személyi igazolványt már egyáltalán nem állítanak ki. A megyei rendõrség sajtóosztálya szerint arra sem volt még példa, hogy valaki megtagadta volna az új típusú személyi átvételét.
A lelkük üdvéért aggódók számára vigaszként szolgálhat hír, hogy a megfelelõ felszerelés hiányában késik az elektronikus személyik bevezetése.

Az ortodoxok ellenben abban nem látnak biztosítékot, hogy az elektronikus személyik átvételét is ilyen egyszerû módon meg lehet majd úszni. Ezért arra kérik keresztény testvéreiket, hogy hozzanak létre Krisztus-védõ társaságokat, és tiltakozzanak az elektronikus személyik kötelezõ bevezetése ellen. Ezek élén, akárcsak Görögországban, az egyházi hierarchia kell álljon.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS