2020. február 28. péntekElemér
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Fülig Jimmyvel az Autonómiáért: újból Debreczeni Éva nyert

Debreczeni Éva 2007. július 16. 16:38, utolsó frissítés: 16:10

„Ajtósmónika az Piszok Alfrédó kapittánnak ety kurtizéje, akit ajtóstul, szóval, tuggyák. Mer ez az Alfréd mindig kavar valamit.”


Játékunk lényege, hogy a résztvevőknek egy tetszőleges, az RMDSZ honlapján megtalálható közleményt kellett „rejtő jenősre” átírni. A díj egy, a Gaudeamus Könyvesbolt által felajánlott 100 RON értékű könyvutalvány.

A játék első fordulójában a Halotti Beszédből sci-fit kellett írni; az akkori nyertes szintén Debreczeni Éva. Írása itt olvasható.


Alább közöljük az újabb írást, mely szerintünk megérdemli a könyvutalványtKANDRESSZES HATVÁNNYOZAT
A kúr túlállós és teringette Ajtós Mónikáról


(Kelt mint lent Őfentsége aljas Füllig Dzsimmy képében. Esztet a Hatvánnyozatot, amit lemásoltam, Én mostan iten mekmattyarázom maguknak, ha köll, ha nem. Hoty ércsék.)

Az eReMDményeS (tugyák, az az izé…) az Aradi Kandresszes ijedtén képen módosítot ecceri Prokrammjában, (mer az is van neki, hát hogyne vóna) megerdősitgette a kulturkálós és teringettés Ajtósmónika történetes kerekei létre hordásának és gyakorlatozós alkalmatlanságának a szűk seggét.(Na esztet most mekmatyarázom. Ajtósmónika az Piszok Alfrédó kapittánnak ety kurtizéje, akit ajtóstul, szóval, tuggyák. Mer ez az Alfréd mindig kavar valamit. Mostan példájul Talján Bőszatyus álnéven futt a fekette Tenger balján, amijen a lába hoty nem mosa, mer kapittány. Tenger észe van nekije oszt fúrja a kormányost, aszt a Kölnis Kopasztyúk Tőrbecsábult, mer annak van motorja, a hajó meg sülyed. Közbe esztet az Ajtós Mónikát meg akarja kappni Mankó Béna, merhoty mindenki mekkapja, csak ő nem, oszt attol kódul. De mindennek az okka az a Piszok Alfréd, ő kavarja, esz bisztos.)

A köszönséges önkormányhuzós rend szer ezen formáji bisztosítékai lehetőlek a rromán fijai matyafiság nemzési, ettnyikkantós, kulturkálós és nyelvelős ön azon Naccsága mek tartogatásánakk, kifelyeződésének és fej lessz Ténsének, eszközzel-hejjel a kisseccségnyi yoggok, a mutti (anyád) kúr turkálós érzékenyek hattékonyos védelmezésének és a


szűnő fődön valló mekk maradásnak.

(Na ez itten megin nem világit, sőt ét. Magyarul azt lyelenti, hogy ha a Naccságát mek akarod tartogatni, ülj meg azon a laposabbikk feleden, turkájj, kúrj, oszt halgas.)

A Prokkramban mek fogalmadózzot ön kormászati formák (kémén sepprők) beléje passzolnak a romániákus al kottmázos (amikor a kottát mázolják) rend közepibe, és a változtatós ejurópikuss ajtófólija modernekhez, vala mint az evel ösze füngő untigos normálisokhoz és el fogadot alap érzékekhez. (Ugymint szagolás, nyalás, izlelés, tapizás.)A külön bökő, kurtúl áll is és terül Eti ajtó gnómia formák. Mekk felelnek a Román fiában élő Matyar ficság elnéző kis eccsségi (érted, kiseccsém?) lét feltét elejinek (előre fel köll tenni a lét!), utyan is, mig a szem éji elvü kultúr áll is ajtófóbia első sorban a szórvánkoson élős matyarság számára bisztosittyaja mek marratás és fejlövés lehet ő segéd (iten kiviláglik, hoty a mattyarnak mindig fejlövés jár. Vaty marás), addik a terű letti akta gólja, a széllyes körmü desszert rali zaccskó, a külön leggesst hat ásó önkarmászhatók alapveszejtően a tömbbön rakáson élő


mattyar közös sérvek élet köpülményejit javíccsák.

Ezek a kösz jógi mekoldások kölcsön (kenyér viszajár egészbe) öcsék kielégitik etymást (Homonkosok).

Utyan akor a köszönséges ajtó no, mi a f…orrmák is eggybe ki egésszíttik a lélekző, de a tofábiakban is mék fejveszthető kis etység vélelmi desszert is. (csak el ne veszíccsék a fejüket, mer ara még szügség lessz.)

A kult Orális és terül Eti (hoty ez az Eti fojton fojvást terül…!) autómúmia alaptető állatszerkesztési kérdés, következés képen enek tőrvénülői szabájozása és nyakorrlatyi alkarmasszázsa érte képpen az eren méjeszt fojamattos, követ kezdetes politikkadt kárveszélyet szorkalmasz, mint a romlány politt fikai osztnyájjal, mintt a mattyar és rromlágy csivily támadalommal. (Itten anyit kel érteni, hoty valami Eti fojton terül, oszt maszázsolják orálisan.)Az akto Mónika formánk létének elfokadását, iletvve pollitnyikhaji és jógi mek teremtésit – az Eroppagyi Ugyijó álttal is hivatnyalósan lyóvá hagyot és a tag álldomok Iránjába szórkalmaszott – önk orrmányzatiság és szuppszi (egésségére!) diaré elfeji a lapp lyány (Mónika meg Eti után it egy hasmenéses lapp csaj)


tarcsukk leheccség S-nek és igaz Oltnak.

(No mostan itten van mék sokk, de mán unom.
A végin aszongya:)


Mekk főződéssünkk, és eszt az ej Róppaji tapasztnyalat is igaz ólja, hoty a több ségg és kis eccség bőlcss mek eggyezménje alappjány létregyött és szabadjon működ tettet Ajtós Múmia formák nem irányulnak a több seggi nemszent ellen, nem sértegetik a töppsérvi nemszed érdekjeit, ahotyan az orsszákh területi etységét sem, ellenségben hat-hét konyak erősítik és ki szélbesíttik a 6 alom demokráteres gyakortyolását, a jótállam hat takony mű költését, vala mind az orrszag, a társad, a lom benncső ettikai, nem szeti ségi B kélyét.

(Ebül kiderithessük, hoty ecséim, ropantul kel nyallni a tapaszt meg több segget, ám mindent megold hat-hét konyak.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS