2020. július 13. hétfőJenő
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Határonthúly Ismeretlen Művészre emlékezünk

B. D. T - P. E. É. 2007. április 19. 11:33, utolsó frissítés: 2007. április 17. 19:57

Belemerültek a feledésbe, de mi kiemeltük onnan a Magányos Vándor és Az erotika végtelen című kiváló alkotásokat. #b#[szoboravató paródia]#/b#
Tisztelt ünneplő közönség! Kedves egybegyűltek!

Azért gyűltünk itt össze, hogy egy mostanra már homályba borult, de egykor nagynevű művész, a zseniális Határonthúly Ismeretlen Művész műveit önök előtt bemutassuk, leleplezzük, és méltóképpen megemlékezzünk róla.

Mindenkinek tudnia kell, ki e véráztatta föld lakója, hogy Határonthúly a századeleji képzőművészet legfényesebb hullócsillaga volt, aki úgy élt és alkotott, mint ahogy ma nem sok művészről mondhatjuk el ugyanezt. Olyannyira szerették és istenítették, hogy alkotásait majdnem minden kolozsvári háztáj környékén felfedezhetjük. Mindenki imádta a szegény sarjú családból, egy székely falucskából elszármazott kis Művészt, akinek korai művein még érződik a késő ruralisztika hatása.


Iskoláit külföldön végezte, de nagy szerelmét és szépen induló pályafutását odahagyva visszatért Szülőföldjére, hogy önfeláldozó munkásságával életét adja népéért. S bár a mai világ rohanó embere hajlamos művei felett elsiklani, nyugodt szívvel elmondhatjuk, hogy alkotásai hozzánk is szólnak, ahogy mostanában divatos szókkal mondják: minden időben érvényesek maradnak, minden korok emberéhez egyaránt szólnak.Tevékenysége során sokszor érezte magát számkivetettnek

A társadalom visszautasító falaiba ütközött. Ezt jelképezi Önarckép című alkotása, mely a már érett szerzőt vetíti elénk. Jól látható rajta Határonthúly Ismeretlen keleti kultúrához való vonzódása, hiszen Határonthúly mindig is Buddha szellemiségének rajongója volt. A keep smiling magatartás már a jelenünkben dúló globalizációt vetíti elő: e zseniális alkotóművész fényévekkel haladta meg korát. A talapzat szimbóluma annak, hogy a művészek akkor is, és ma is, és mindig is egy fokkal a talaj felett lebegve helyezkednek el. Gyakran érezte magát számkivetettnek, hiszen kortársai nem értették meg zsenijét. Végül eltiporva és meggyötörve sújtott le rá a halál kegyetlen szele.A Magányos vándor című szobra Művész fiatal éveit idézi fel. Terméskőbe véste ifjúsága szenvedéseit, amikor csupán a hamubasült pogácsa és egy árva kisveréb kísérte hosszú utazásai során a messzi távolba szakadt atyánkfiát. Oscar Wild A boldog herceg műve ihlette meg e ma is örökérvényű alkotást.A Száll a tégla című, szocrealisztikát a futurista minimalista idillisztikával keverő művében ábrázolja a kemény munkával szerzett kenyér értékét. Nemzetünk nagy alakja volt ő. Bizonyára megsuhintotta Határonthúlyt is a kommunizmus szele, mint oly sokan másokat.Kit ne bűvölne el a pár évvel később készült elefántcsonttoronyba faragott hattyúdal, a Madáretető Aphrodité? Mely azontúl, hogy szemérmes bájával sugároz le ránk, madarak etetését segíti igen nagy haszonnal elő. Egyúttal bármikor mellé ülhetünk, vagy egy pillantást vethetünk rá a szemszögünkből, amikor mellette sebes iramban elhaladunk, és gyönyörködtető élvezetet nyújt szürke mindennapjainkban.Nemhiába volt kortársa a világhírűvé vált román Brâncuşinak! Az erotika végtelen című műve rávilágít arra, hogy nő és férfi milyen perfekcionista tökéletességgel egészítik ki egymást! A harmadik alak jelzi, hogy ne törjünk le, ha ránkszakad az élet súlya.A késő urnamentika egyik kiváló képviselője e táncoló nimfákat remekbe szabó mű. Barokkos hangulat, görög szépségek, mi kell még a lukulluszi lakomához?Korát meghaladó szellemisége ihlette meg a Színek és évek című installációt. Ekkor már a halálra készült, de még bízott a vak szerencsében. A remény hal meg utoljára, szimbolizálják a patkók, a szerencse vasfogának eme időtálló jelképei. A csodaszarvas csontváza pedig a tragikus magyar sorsunkra utal.


Haza hűséges őrizője című, porcelán kiskutyát ábrázoló szobra minden ház méltó dísze lehet. Ebből is látszik, hogy zsenialitása mélysége abban rejlett: képes volt leereszkedni az egyszerű köznép szintjére, és a népművészet tiszta forrásából táplálkozni.


Művész sem mentesülhetett a kommunizmus zsenifojtó művészeti terrorjától: egy időben kénytelen volt oly sok híres rommagyar alkotóhoz hasonlóan behódolást színlelni a zsarnok előtt. De így is megtalálta az őszinte, tiszta gondolat kifejezési lehetőségét: a zsarnokság igája alatt görnyedő alak a szabadság iránti örökérvényű vágyat jelképezi.


Az Arc 2 egy megrendelésre került sorozat része, ám ennek ellenére a mester minden reneszánsz műveltségét és szépérzékét beleölte a munkába. Sajnos a sorozat eme egyetlen darabja maradt fenn: a nagyváros lélektelen, közömbös trolibuszai az Arc 1-et és az Arc 3-at tönkretették dübörgésükkel.A Bagoly a felnövekvő új generációnak szánt palackposta: Művész a tudás világító lámpását hagyta örökül ebben a művében.A Bárány újabb allegorikus alak: a húsvéti gasztronómiai tradíció továbbélését jelképezi télen és nyáron, hóban és fagyban, napsütésben és esőben.A neoprimitív khorondo-eklektika irányzata olyan funkcionalitásában is magasröptű alkotásokra ihlette, mint ezek a korsók itten. Az alacsonyabbikba akár füvet is ültethetünk, a másik pedig esernyőnknek adhat otthont az eresz alatt.


A Liba a mester Múzsájának allegorikus alakja: miután reménytelen külföldi szerelmébe majdnem belepusztulva hazatért, egy egyszerű, bájos falubelijében találta meg élete párját, akivel hűségben és békességben éltek, míg meg nem haltak.


Mária alakja Művész kései periódusában készült, amikor a mester már a halálra készülődve újra rátalált minden teremtett lélek anyjára, aki magában egyesíti az Ősanya és a Szűz vonásait. Előbbiek alig észrevehetőek, hosszas, elmélyült szakértői vizsgálat szükséges ahhoz, hogy kibontakozzanak és napvilágra kerüljenek a stílusjegyek örvényéből.

Sohasem felejthetjük el Határonthúly Ismeretlen Művész lelkének és tudásának, európai méretű nagyságának gazdag örökségét. Hűsége és szeretete az élet értelmét sugározta le ránk, azt a szellemet hirdette, mely ma is élő, és mindenkor élő lesz. Szelleme él és figyelmeztet a felelősségre, az örökhagyó akaratára, amely a síron túl is megmaradásra kötelez. Tanítása és példája világító örökmécses legyen mindannyiunk számára, melegséggel és reménnyel töltvén meg lelkünket, mutatva az igaz utat.
A szoboravatóban szereplő fotókon bemutatott alakok a képzelet szüleményei, bármiféle hasonlóság akár élő, akár holt szobrokkal, a véletlen műve. (szerk. megj.)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS