2020. január 19. vasárnapSára, Márió
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Üzen a temesvári római katolikus püspök

2006. április 13. 15:58, utolsó frissítés: 15:58

Kedves paptestvérek, Krisztusban szeretet hiveim, testvéreim az Úrban! "Isten ugyanis a hit által tett megigazulttá, hogy megismerjem őt: föltámadásának erejét, de a szenvedésében való részesedést is.

Hasonló akarok lenni hozzá halálában, hogy eljussak a halálból való föltámadásra." (Fil 3,10-11). Pál apostolnak a filippiekhez írt leveléből idézett szavaiban benne foglaltatik mindaz, ami átfogóan jellemzi Krisztus titokzatos személyét, feltámadásának rejtelmét. Mindazt, amit mi a húsvéti szent időben ünnepelünk. Ugyanakkor előrevetítése ez, a keresztényi életútnak, életmódnak, célnak és felfogásnak.

Krisztussal úton lenni, utunkat Ővele és Őbenne járni, ez a küldetés, a feladat, amit keresztségünk által kaptunk, és amit naponta vállalnunk kell. Ezáltal támad mindannyiunkban lelki, személyes és élő tapasztalat, felismerés, bizalom és az a hit, hogy "tudom, kinek hiszek" (vö 2Tim 1,12).

Csak aki Krisztust ismeri, képes valódi közösséget alkotni Vele. A Krisztussal való közösség azonban azt is jelenti, hogy részt vállalunk a szenvedéséből, keresztjéből és kereszthalálából.Ebben mutatkozik meg a kereszténység látszólagos ellentmondása: a kereszt által öröm költözött a világba. Az öröm Krisztus megváltó halálának gyümölcse, amelynek kiteljesedése Isten dicsőségében lesz tapasztalható, de amelynek jele, bizonyossága már jelen életünk perceit is beragyogja. Ezért van reményünk a nyomorúság, ínség, betegség, szükség és halál közepette is. Ezért tölt el minket különös örömmel az Úr feltámadása, amit mi idén ismét megünnepelhetünk. Része ez annak az örök boldogságnak, amit az Úr ígéretének beteljesülése jelent a számunkra.

Minden testvéremnek, aki hisz ebben, aki velünk együtt állhatatosan vallja az isteni ígéret beteljesülését és a reményt a szenvedésben, a betegségben, félelmeinkben és a szükségben, az egészségeseknek csakúgy, mint a gyengélkedőknek, az időseknek csakúgy, mint a fiataloknak, az egyedülállóknak csakúgy, mint a családoknak szívből kívánok a feltámadás örömétől áthatott húsvéti ünnepet, továbbá sok-sok kegyelmet. Ne feledjük, hogy "meg vagyunk ugyan váltva, de még reménységben élünk" (vö Róm 8,24.).

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS