2020. május 31. vasárnapAngéla, Petronella
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Tényleg mindenki túlcsordul a boldogságtól Székelyföldön?

G. L. 2019. április 10. 14:03, utolsó frissítés: 14:18

Elég meglepő volt a székelyföldi boldogságjelentés eredménye, ezért a kutatás készítőit kerestük meg kérdéseinkkel.


A székelyföldiek sokkal elégedettebbek az életükkel, mint a magyarországiak - írtuk néhány héttel ezelőtt a Sapientia EMTE és az ELTE együttműködésében készült felmérésre hivatkozva. A kutatásból az is kiderült: a székely férfiak és nők pozitívabban tekintenek az életükre, erősebb a pszichológiai ellenálló képességük és általában is jobban érzik magukat.

Az eredmények ugyanakkor azt is mutatták, hogy az anyaországiak sokkal inkább képesek átélni és élvezni az életükben fellelhető apró örömöket. A nemzetközi felmérések ismeretében nem is tűnt teljesen elvetemültnek az eredmény, de a hétköznapi tapasztalataink (például ez) arra késztettek, hogy részletesebben utánajárjunk a kutatásnak. Pláne, amikor megnéztük az eredményeket, és azt láttuk, hogy a székelyföldiként emlegetett három megye esetében átlagon felüli a boldogság.


Székelyföld boldogságindexe 7,60

az 1-től 10-ig terjedő skálán, ahol az 1 jelenti a legkevésbé boldog állapotot, míg a 10 a felhőtlen boldogságot. Az online kérdőív kitöltésével zajló kutatásban összesen 1117 (többségük nő) Székelyföldön élő személy válaszait összesítették, 16 és 89 év közöttiek voltak. Hargita, Kovászna és Maros megye városaiból és falvaiból egyaránt voltak kitöltők, összesen 286 település lakosaitól sikerült adatokat gyűjteni a Krizbai Tímea, a Sapientia EMTE oktatója által vezetett kutatásban. A kérdőívet főleg Székelyföld nagyobb városaiból töltötték ki többen, például Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, Kovásznán illetve Marosvásárhelyen. Segesváron és Kézdivásárhelyen ezzel szemben nem töltötték annyian ki, hogy összejöjjön a szükséges számú adat ahhoz, hogy reprezentatív legyen a vizsgálat. Krizbai elmondása szerint 58 adat hiányzott.Column Chart
Infogram


Ettől eltekintve a kutatók szerint a vizsgálati adatok lehetőséget adtak a férfiak és a nők, a különböző életkori csoportok, a különböző családi állapotú, az anyagi jólét különböző fokán élő, a különböző iskolai végzettséggel és foglakozással bíró személyek boldogságának, élettel való megelégedettségnek a vizsgálatára. És emiatt ugyan nem lehetett teljes egészében összehasonlító elemzést végezni a magyarországi eredményekkel, viszont néhány következtetést le lehet vonni.

"Ez egy online felmérés volt, ami pl. pont kizárja a falusi, alkoholista bácsikat, akik biztosan nem interneteznek és töltenek ki kérdőíveket" - magyarázza Krizbai, amikor rákérdeztünk, hogy mennyire lehet túlzó a felmérés eredménye, majd folytatta: "Főleg felsőfokú végzettségűek töltötték ki, meg persze azok, akinek van internet-hozzáférésük. Tehát a kicsit műveltebb rétege a székelyföldieknek. Ez a boldogságkutatás a lelki és mentális jólétről szólt, arról, hogy mennyire működnek jól náluk a problémamegoldó készségek, az olyan személyiségvonások, amelyet mobilizálni tudnak problémás helyzetben. Több faktort is mértünk, a globális jólétet, az immunkompetenciát, virágzást, a pillanat megélésének a képességét. Ezekre számítottuk a boldogság indexet, és ezek a mutatók elég magasak."

A kutatás szerint nincs érdemi különbség a 36 év alatti (a kutatásban ők számítottak fiatalnak) és 36 év felettiek (a kutatásban érett kategória) között a boldogságindexet illetően, ahogyan a nemi hovatartozás szerint sem találtak különbséget. A falun élők körében viszont magasabb a boldogságindex (átlag=7,7), mint a városiak körében (átlag=7,5). Ugyanakkor az egyetemet végzettek magasabb boldogságszintről számolnak be, mint a középiskolát végzettek.

Az eredmények szerint a Székelyföldön élő magyar férfiak boldogságszintje szignifikánsan magasabb, mint a magyarországi tesztkitöltőké. A nők mintájában a boldogságszint szintén szignifikánsan magasabb a Székelyföldön élőknél, de a pozitív mentális egészségszint értékei a Magyarországon élő nőknél a magasabbak. A kutatás szerint a székelyföldi adatok elemzése is megerősítette, hogy boldogabbak a nők, a házasok, a jobb anyagi helyzetben élők és a több gyermeket nevelők.


Összehasonlításképpen a magyarországi eredményekÖsszehasonlításképpen a magyarországi eredmények


"Azok a mutatók, amelyet mi mértünk, arról szólnak, hogy a boldogságnak az egyik mértéke a szociális kapcsolatok, a valahova tartozás, a családnak az élménye, az, hogy van egy mikrórendszer, mihez tartozom, ahol jól érzem magam. Ha gyereket nevelsz, a globális jólétskálád eredményei is jobbak, mert a gyerek azért elég sok mindenre megtanít. Megtanulsz jobban empatizálni, kevésbé vagy egocentrikus, mert lemondasz néha a saját dolgaidról a gyerek érdekében. A gyerekes élmény hozhat gazdagodást a személyiség téren" - magyarázta az eredményeket a kutató. Ebből az is látszik, hogy a magyarországin kívül, aminek a mintája alapján készült a székelyföldi felmérés is, más nemzetközi boldogság-kutatásokkal nem nagyon éri meg összevetni az eredményeket, és ezt Krizbai is megerősítette. Az ENSZ évenkénti jelentésében is sokkal hangsúlyosabbak a gazdasági kérdések.

Az eredmények azt mutatják, hogy a vizsgálatban mért valamennyi pszichológiai és demográfiai változót figyelembe véve a boldogság szintjének és a globális/általános jóllétnek alakulását a pszichológiai tényezők közül elsősorban a pozitív orientáció, a szeretet képessége és a megküzdő képesség, míg a demográfiai változók közül az anyagi helyzet és az iskolázottság befolyásolja. Ezekről beszélünk most részletesebben.


A globális jóllétmutatók átlagos vagy átlag feletti értékeket mutatnak a székelyföldi kitöltők körében

a kutatás szerint. A fiatal korosztály jóllétét magasabbra mérték, mivel a kutatók szerint őket valószínű még nem sújtotta annyi veszteség, mint az idősebb korosztályt és a szociális kapcsolataik és az érzelmi életük is színesebb. Település szerinti felosztásban is van különbség a globális jóllét és a spirituális jóllét esetében. A falun élők globális jólléte szignifikánsan magasabb, illetve a spirituális jóllétük is szignifikánsan magasabb, mint a városon élőké. Ez utóbbi azzal magyarázható a kutatás szerint, hogy "a falusi ember közelebb van a természethez és Istenhez. A falusi ember inkább átéli az egyetemesség érzését, és a transzcendens élmény öröme magasabb."

Az iskolai végzettség is hatással van a globális jóllétre. Minél magasabb az iskolai végzettsége valakinek, annál magasabbak a jólléti mutatók. Mind a pszichológiai, mind a szociális és mind az érzelmi jóllét magasabb az egyetemi végzettséggel rendelkezők körébe. Csupán a spirituális jóllét területén nem mutatható ki szignifikáns különbség a két csoport között.

Magyarországi összehasonlításban a férfiak esetében a globális jóllét (és ennek alskálái esetében is) szignifikáns különbség van az eredmények szerint a székelyföldiek javára. A székely férfiak globális jólléte, illetve pszichológiai, szociális, érzelmi és spirituális jólléte jelentősen jobb, mint a magyarországi férfiaké. A nők esetében érdekes módon pont fordítva van. A magyarországi nők globális jólléte, illetve spirituális, emocionális, pszichológiai és társas jólléte sokkal jobb, mint a Székelyföldön élő nőké.


Infogram


A pszichológiai immunrendszer fogalmával az egyén azon képességét jelölik, amely a stresszhatások tartós elviselésére, illetve a fenyegetésekkel való eredményes megküzdésre teszi képessé úgy, hogy a személyiség integritása, működési hatékonysága és fejlődési potenciálja ne sérüljön. Ilyen szempontból a székelyföldi kitöltők immunkompetenciája átlag értékeket mutat. A pszichológiai immunkompetencia szignifikánsan jobb az 36 évnél idősebb korosztály esetében, mint a fiatalabb korosztálynál. Ugyanakkor az önreguláció és a lelki rugalmasság is magasabb a 36 év felettieknél a fiatalabbakhoz képest. A kutatók szerint nincs ebben semmi szokatlan, mert minél fejlettebb egy egyén személyisége, amit nyilván az életkor és élettapasztalat is befolyásol, annál jobban működik az érzelmi és az impulzivitás kontrolljuk, rugalmasabban tudnak alkalmazkodni az élet változásaihoz, és kisebb stresszt élnek át.

A kutatás szerint ugyanakkor az iskolai végzettség fontos befolyásoló tényezője az immunkompetencia alakulásának. Érvelésük szerint az egyetemet végzettek jobban ismerik önmagukat, inkább pozitívabban gondolkodnak, célorientáltabbak és erősebb kontrollérzésük is van. Még egyszerűbben fogalmazva, nincs semmi meglepő abban, ha egy egyetemet végzett személynek inkább vannak konkrét céljai az életben, a szakmában, és jobbak is a szociális kapcsolatai, mint a középiskolai végzettséggel rendelkezőké.


Ugyanakkor mérték a székelyföldi népesség körében a virágzás érzését is,

vagyis azt, hogy az egyén mennyire érzi úgy, hogy van az életének célja és értelme, pozitív kapcsolatai vannak és jó az önbecsülése. Jellemzői a kompetencia, érzelmi stabilitás, elkötelezettség, optimizmus, pozitív érzelmek, pozitív kapcsolatok, rugalmasság, önbecsülés, vitalitás. A kutatás szerint a fiatalabbakra (átlag=3,5) inkább jellemző a virágzás, mint az idősebbekre (átlag=3,4). A falun élők is magasabb virágzási szintről számolnak be (átlag=3,5), mint a városon élők (átlag=3,4). Az iskolai végzettség tekintetében az egyetemet végzettek inkább érzik úgy, hogy virágzanak, mint a középiskolát végzettek.

A virágzás, vagyis a növekedés érzés szignifikánsan magasabb a székelyföldi férfiak körében, mint a magyarországi férfiak körében és fordított a nők esetében, a magyarországi nők inkább tapasztalnak virágzást a székely nőkhöz képest.

Ugyanakkor mérték az emberek pillanatban való elmerülésének képességét, hogy mennyire tudnak jelen lenni (mindfulness). A nők körében szignifikánsan magasabb a múlt, a jelen és a jövőben való elmerülés képessége, mint a férfiakban. A nők könnyebben örülnek az élet apró örömeinek és kifejezik ezt, mint a férfiak, akinek a nemi szerepsztereotípiákból kifolyólag inkább a jövőorientáltság, célirányosság a fontosabb, így nem mindig veszik észre és nem mindig van idejük ízlelni a pillanatot.


Infogram


Összességében az elégedettség az egészségi állapottal, a fizikai erőnléttel, illetve a testi állapotot illetően a székelyföldi férfiak jelentősen jobb erőben érzik magukat a magyarországi férfiakhoz képest. A székely nők ugyancsak elégedettebbek az egészségükkel (átlag=4,03), mint a magyarországi nők (átlag=4,12).


"Az lenne a következő lépés, hogy kiterjesztjük a kutatást"

- mondja Krizbai, amikor arról kérdeztük, hogy milyen irányba vihetőek tovább az eredmények. "Erdélyi mintán akarjuk felmérni, hogy lássuk, kulturális különbség befolyásolják-e a boldogságmutatókat. Ez a célunk. Mi tudományos szempontból közelítjük meg, akadémikusok vagyunk, hogy a közpolitikát hogyan befolyásolja, azon múlik, hogy megkeres-e valaki, hogy segítsünk" - mondja a szakember.

A boldogságérzet alapvetően fejleszthető, és Krizbai szerint meglenne erre a nyitottság is nálunk. "A tanulmányok azt mutatják, hogy az öröm megélésének a képessége egy veleszületett tulajdonság, de a családi modellekből is tanuljuk, ezért van az, hogy bizonyos gyerekek sokkal vidámabbak, mint mások, annak függvényében, hogy milyenek a szülei is. Tehát lehet tanítani. Magyarországon a Jobb veled a világ Alapítvány pont ilyesmivel foglalkozik, hogy a felmérésekből kiindulva boldogság órákat vezetett be, pedagógusokat is kiképezik ilyen téren. Megvan annak a módozata, hogy miként fejleszthető érzelmi intelligencia, de ott vannak a mindfulness-elméletek, amiben pont a jelenre tanítanak meg összpontosítani, és abból megtalálni a pillanatnyi örömeket, amit pont mi is mértünk" - magyarázta a kutató.

"Azt látom, hogy társadalmi szinten nagyon nyitottak ezekre a dolgokra. Én Brassóban élek, ami ugyan nem Székelyföld, de van egy személyiségfejlesztő központom, ahol gyerekeknek fejlesztjük az érzelmi intelligenciát, kommunikációs kompetenciákat és konfliktuskezelését, ami pont erről szól, hogy miként fejlődik a pszichológiai immunrendszer, miként tudunk később megküzdeni a problémahelyzetekkel. Nagy az igény erre. Társadalmi szinten egyre nagyobb a nyitás az önfejlesztés terén" - egészítette még ki.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS