2020. június 5. péntekFatime
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Logoterápia: a harmadik bécsi pszichoterápiás iskola mutatkozik be Kolozsváron

Gy. A. kérdezett:Gy. A. 2011. június 02. 13:10, utolsó frissítés: 13:18

Egy autentikus osztrák-német nagyhírű terápiás iskolát honosít meg a LENTE Romániában. Meggyőződésünk szerint ma nálunk is egyre több ember küzd az értelmetlenség érzése ellen – indokolt Vik János elnök.


A Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület (LENTE) április 19-én Kolozsváron tartotta alakuló gyűlését, május 12-től pedig kolozsvári székhellyel bejegyzett egyesületként működik. Értelemkeresés a mindennapokban címmel szombaton, június 4-én szervezik az első nyílt napot, ahol bemutatkoznak a nagyközönség számára.

Előadást tart Egyed Péter és Sárkány Péter filozófus, valamint Vik János, a LENTE elnöke, délután pedig műhelymunkára és kerekasztal-beszélgetésre kerül sor. A rendezvényére a segítő szakma gyakorlott szakembereit és tanulóit is várják. Vik Jánost, a LENTE elnökét kérdeztük arról, hogy mit kell tudni róluk.


– Mit tartana fontosnak kiemelni azok számára, akiknek a logoterápia és az egzisztenciaanalízis eddig esetleg ismeretlen fogalmak voltak? Melyek a logoterápia központi kérdései?


A logoterápia és egzisztenciaanalízis az ún. harmadik bécsi pszichoterápiás iskola, amelynek alapítója Viktor Emil Frankl (1905–1997) orvos-filozófus, a bécsi egyetem neurológia és pszichiátria professzora. Frankl orvosként úgy tekint az emberre, mint aki legmélyebben mindig élete értelmét keresi. Addig, amíg lát értelmet mindennapi élete történéseiben – munkájában, élményeiben, küzdelmeiben, sikereiben, de akár kudarcaiban is –, az ember jól van. Ugyanakkor, ha huzamosabb ideig nem látja értelmét annak, amit tesz, amit átél, vagy amit kikerülhetetlenül elszenved, lelki egészsége forog kockán.


Viktor Frankl tehát összefüggést fedezett fel a lelki egészség és a konkrét személyes életértelem megtalálása, illetve az értékek megvalósítása között. Mondhatjuk azt is, hogy Frankl egy értelem- illetve értékközpontú terápiát dolgozott ki, amely – az alapító meggyőződése szerint – kiegészíteni hivatott más terápiás irányzatokat, főleg olyan esetekben, amikor valaki az értelmetlenség érzése ellen küzd. A két fogalom pedig – logoterápia és egzisztenciaanalízis – ugyanannak az éremnek két oldala: míg az egzisztenciaanalízis az értelemközpontú pszichoterápia antropológiai, embertani kutatási irányát jelöli, addig a logoterápia magára a gyakorlatra utal. A logoterapeuta tehát abban nyújt segítséget, hogy a konkrét személy saját belső és külső erőforrásait jobban megismerve értelmét lássa saját életének.

– Melyek a LENTE legfőbb célkitűzései, és miért tartják fontosnak ezek romániai, erdélyi felkarolását?

Egyesületünk a Viktor E. Frankl-i logoterápia és egzisztenciaanalízis terjesztésére és népszerűsítésére törekszik, ugyanakkor a logoterápiához kapcsolódó tudományos kutatás és képzés egyik motorjává is szeretne válni, mind erdélyi, mind pedig nemzetközi vonatkozásban.

S hogy miért van erre szükség Erdélyben, illetve Romániában? Egyrészt azért mert Viktor Frankl életműve még nem elég ismert itthon, másrészt pedig azért, mert meggyőződésünk szerint ma nálunk is egyre több ember szembesül az életértelem kérdésével, valamint küzd az értelmetlenség érzése ellen. A logoterápia ezért végső soron a mindennapi ember – mind leghétköznapibb, mind pedig az élet nagy kérdéseit érintő – értelemkeresésben szeretné úgymond felvállalni a párbeszédhez értő, és abban hűséggel kitartó jóbarát szerepét.

– A pszichoterápiás szakmai tevékenységek mellett mire terjed ki az egyesület tevékenysége? Nyitnának a laikusok felé is?

Mivel a logoterápia és egzisztenciaanalízis egy tudományos alapokon álló átfogó életszemléletet közvetít, számos területen kerül alkalmazásra. A pszichoterápián kívül alkalmazható az életvezetési tanácsadás, az önismeret ill. a személyiségfejlesztés, a lelkigondozás, a filozófiai tanácsadás területén egyaránt. Elsőre talán meredeken hangzik, de Nyugat-Európában – Viktor E. Frankl életművére hivatkozva – egyre inkább felmerül az értelem- ill. értékorientáció kérdése a politikában, a gazdaságban, ugyanakkor hallani lehet értelemközpontú személyzetfejlesztésről, vállalatvezetésről, vállalkozási tanácsadásról.

Egyesületünk civil szervezetként szeretné tehát bevinni a köztudatba, hogy létezik mind a személyes szférában, mind a közélet számos területén egy értelem- illetve értékközpontú szemlélet. Mindezt előadássorozatok és szemináriumok, valamint konferenciák szervezésével, képzések kidolgozásával, logoterápia iránt érdeklődő kutatók felkarolásával és támogatásával törekszünk megvalósítani. A LENTE első nyílt napját egy első színre lépésnek tekintjük a kolozsvári, erdélyi közélét előtt.– Kik a LENTE erdélyi partnerei, kikkel működnének itthon együtt?

Egy évek óta tartó partnerség létezik a BBTE Római Katolikus Teológia Kara és a logoterápia között, hiszen ez az intézmény már 2008 őszétől hivatalosan is felvette a logoterápiát a pasztorális tanácsadás nevű mesterképző program kötelező tantárgyai közé. Ezt a partnerséget a LENTE továbbra is ápolni, erősíteni kívánja. Nem véletlen tehát hogy a Katolikus Teológia Kar díszterme ad otthont szombati rendezvényünknek is.

Indulni készülő partnerségről beszélhetünk a Erdélyi Magyar Filozófiai Társasággal. Az EMFT elnöke, Dr. Egyed Péter professzor úr tartja a LENTE első nyílt napjának nyitó előadását. A „pszicho-logos” nevű kolozsvári civil pszichológiai szakmai társaság profiljának köszönhetően szintén közreműködik a nyílt nap, valamint a szombat délutáni logoterápiás műhelymunka lebonyolításában. Ezen kívül az utóbbi években több más erdélyi intézmény jelezte készségét a Viktor Frankl-i logoterápia szemléletének befogadására. Meggyőződésünk, hogy a logoterápia és egzisztenciaanalízis hídszerepet tölthet be a tudományok és a közélet különböző, látszólag egymással szembenálló területei között.


Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS