2020. július 11. szombatNóra, Lili
Kolozsvár >> Más város
kolozsvári események >> Más város

Személyi adatokkal kereskedne a RomTelecom?

Gozner Gertrud 2003. február 26. 12:48, utolsó frissítés: 12:48

Az utóbbi két hónapban a RomTelecom a számlafizetésnél a személyi szám megadására szólítja fel összes ügyfelét. Azt viszont nem közlik az elõfizetõvel, hogy vajon jogában áll-e ezt #b#megtagadni#/b#.

A felszólítás tulajdonképpen nem éri meglepetésként az elõfizetõt. A telefontársaság már a decemberi számlákkal együtt kipostázott levélben értesítette ügyfeleit, kéretik a személyi igazolvánnyal megjelenni a jogilag ugyan nem, de gyakorlatilag monopolhelyzetben levõ szolgáltató pénztárainál. Csak azt felejtették el közölni, hogy miért is lesz szüksége a pontos személyi adatokra.

A kitöltésre váró ûrlappal a cég a néven, lakcímen és a telefonszámon kívül a személyi számunkra is kíváncsi, és a beleegyezésünket kéri, hogy az adatainkat marketing és telemarketing célokra, valamint a RomTelecom saját szolgáltatásainak a népszerûsítéséhez felhasználhassa.

Emellett az ûrlapon jóváhagyásunkat adhatjuk ahhoz is, hogy a cég adatainkat harmadik fél részére is kiszolgáltathassa. Mindezen adatokat az aláírásunkkal szentesítve kéretik visszajutatni az pénztárablak mögötti tiszviselõ hölgyeknek.A személyi szám megadása azért érdekelheti ilyen nagymértékben a céget, mert ez az adatsor információt ad az állampolgár nemérõl, életkoráról és születési helyérõl. Így a marketing-cégek teljesen pontos és releváns adatok birtokában kezdhetik gyõzködni a célcsoportnak tekintett ügyfeleket, a fogyasztókat.


A jogszabály

A 2001. november 21-én elfogadott adatvédelmi jogszabály (a 2001/677-es törvény a személyes adatok kezelésérõl és magánélet védelmérõl a távközlési szektorban) alapján a távközlési szolgáltató ezeket az adatokat csak akkor használhatja marketing-célokra, vagy a saját szolgáltatásainak a reklámozására, ha elõzõleg értesítette errõl az elõfizetõt és kifejezetten engedélyt kapott rá tõle.A távközlési piacon mûködõ szolgáltatók kötelesek az általuk összeállított, vagy harmadik félnek továbbított elõfizetõk jegyzékébe csak azokat az adatokat bevezetni, amely segítségével az illetõt azonosítani lehet. Kivételt képez, ha a szóban forgó ügyfél határozott beleegyezését adta kiegészítõ adatok bevezetésére.

Mindenik elõfizetõ díjmentesen kérheti, hogy ne szerepeljen az elõfizetõk jegyzékében, személyi adatait ne szolgáltassák ki más cégnek vagy testületnek direktmarketing céljára, lakcíme csak részlegesen szerepeljen a jegyzékben, és – ahol nyelvileg lehetséges – ne történjen utalás a nemére.

Az elõfizetõ telefonszámát, lakcímét, az általa használt szolgáltatást, a számláján szereplõ adatokat, a fizetendõ összeget csak a keltezésük utáni három évig szabad a szolgáltatónak tárolnia.


Megtagadható-e az adatszolgáltatás?

A RomTelecom-irodákban a legfontosabbról felejtik el tájékoztatni az ügyfelet: jogában áll megtagadni a személyi adatai kiszolgáltatását. Éppen ellenkezõleg, az alkalmazottak rendszerint inkább sürgeti az ügyfeleket az ûrlap minél gyorsabb kitöltésére, sõt bizonyos esetekben figyelmeztetnek, csak annak fejében hajlandó elfogadni a havi telefontarifát, ha az ûrlapot már kitöltötték. A telefonkönyv legújabb kiadása is csak akkor kerülhet a birtokunkba, ha a személyi adatainkat tartalmazó papirost már átadtuk a telefontársaságnak.

Tény, hogy az ûrlapon elvileg dönthetünk róla, kívánunk-e vagy sem a direktmarketing célpontjaivá válni, de ha le is mondjuk adataink kiadását, személyi számunkat mindenképpen fel kell tüntetnünk a személyi számunkat.


A RomTelecom ügyfélszolgálatának munkatársa kérdésünkre azt közölte, hogy természetesen nem kötelezõ az ûrlap kitöltése. Másilk kérdésünkre, hogy a név és a lakcím mellett miért van szükség a személyi számra is, azt a választ kaptuk, hogy ez tartalmazza a korra és nemre vonatkozó információkat, és ezek alapján tudják beazonosítani a marketingesek a célközönséget.

Ha beleegyezünk, hogy személyi adatainkat egy harmadik személynek is kiszolgáltassák, akkor azokat továbbíthatják bármelyik kereskedelmi vagy reklámirodának, amely hajlandó fizetni érte.

A RomTelecom ingyenesen hívható telefonos ügyfélszolgálatánál ellenben úgy tudják, a cég kötelezõnek nyilvánította a személyi adatok bevallását. Az indoklás szerint ezekre nem a számlakiállításhoz van feltétlenül szükségük, hanem az információ-szolgáltatásuk alapjául szolgáló adatbázis kiépítéséhez.

Haller István, a marosvásárhelyi Pro Európa Liga jogásza szerint a RomTelecomnak jogában áll elkérni az adatainkat a saját adatbázisa kiépítésére. A személyi számra azért van szüksége, mert ez az egyetlen hiteles azonosítóra, amellyel az ügyfél visszaélései ellen felléphet a cég (például így tudja azonosítani a késedelmes fizetõket stb.). Viszont nem használhatja fel az adatokat bármilyen célra, csak amire elõzetesen az elõfizetõ beleegyezését kikérte. Ha mégis megteszi, akkor ez büntethetõ.

Az elõfizetõ nem kötelezhetõ a személyi adatai kiszolgáltatására, viszont nincs olyan jogszabály, amivel alátámaszthatná, miért tagadja meg az adatszolgáltatást.

Könnyen adódik mindebbõl az a következtetés, hogy az adatvédelem "szellem-törvénynek" számít. A zavaros jogi szabályozás visszás helyzeteket szülhet, mert egyik fél, sem a telefontársaság, sem az elõfizetõ nem tudja a joggal alátámasztani álláspontját. Ígyhát gyõz az, aki az adott helyzetben erélyesebb.

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!

ÉletmódRSS